25 มิถุนายน 2547 12:30 น.

การรู้ ว่าไม่รู้...นั้นรู้แล้ว

แมงกุ๊ดจี่

การรู้    ว่าไม่รู้.................นั้นรู้แล้ว
แต่อวดรู้   แจ้ว - แจ้ว.......นั้นรู้หรือ
แค่ห่างอึ่ง  ห่างกบ.............ทำปรบมือ
จึงเผยทือ...เผยทึ่ม...........กระหึ่มไป
โสกราตีส  เชิดชู...........ผู้เปรืองปราด
ที่สามารถรู้ตัวว่า...............หารู้ไม่
ว่าชีวิตนี้..........................ยังอีกกว้างไกล
ยิ่งรู้  ว่ามิรู้อะไร...............ยิ่งใฝ่รู้
				
23 มิถุนายน 2547 16:04 น.

ลมที่พัดผ่าน

แมงกุ๊ดจี่

พลิ้วปลายเมษา...เหงาอยู่เปล่าเปลี่ยว
กรุ้งกริ๊งสักประเดี๋ยว...ก็เงียบงัน
ความจริงมักช้ากว่าความฝัน
ฉันยังเป็นเช่นนั้น.......อยู่เนินนานก็ฉันชอบอยู่ในโลกความฝันนนี่นา				
Calendar
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟแมงกุ๊ดจี่
Lovings  แมงกุ๊ดจี่ เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovings  แมงกุ๊ดจี่ เลิฟ 2 คน
พี่แมงกุ๊ดจี่ คิดถึงงงงงงงงงงงงงงง