19 กรกฎาคม 2548 14:43 น.

+ลาที+

แมงกุ๊ดจี่

ขอลาจากความรักตามประสงค์
จะขอปลงความใคร่ในเสน่ห์หา
ขอหลีกห่างพร้อมใจนี้ที่ร้างลา
หมดศรัทธาความรักลงตรงที่เธอ...

จะมิขอหวนกลับลาลับแล้ว
ประกาศแจ้วตรงนี้พอขอเสนอ
หัวใจสะดุดหยุดพักรักละเมอ
จะไม่เพ้อถึงมันวันรักลวง...

พ่อทูนหัวจงไปดีให้สุขี
ขอลาทีกับรักที่หนักหน่วง
มันคงไม่ทรมานนานในทรวง
ไม่ต้องห่วงคนคนนี้จะทำใจ...

พอแล้วความรักขอพักยก
ไม่มีรกหัวใจอีกขอหลีกไกล
จากวันนี้ขอปิดช่องห้องหทัย
มิมองใครอีกต่อไปพอกันที.......				
7 กรกฎาคม 2548 16:49 น.

*เพียงผู้เดียว *

แมงกุ๊ดจี่

หากแม้โลกนี้ไม่มีพระจันทร์
หากตะวันลาลับด้วยอับแสง
ดอกไม้ใบไม้เหงาเฉาเหี่ยวแห้ง
ก้อนน้ำแข็งร้อนรนระคนดั่งไฟ

หากทะเลสิ้นไร้ไม่มีฝูงปลา
พสุธาสิ้นป่าลึกในพฤกไพร
หรือทุกสิ่งสะดุดหยุดเคลื่อนไหว
แต่ดวงใจยังมั่นคงรักเธอ

แม้ดวงดาวจะดับทั้งเวิ้งฟ้า
ขอสัญญามอบใจภักรักอยู่เสมอ
จักมอบใจไว้ เป็นทาสข้าบาทเธอ
จะพร่ำเพ้อ มิวาย กลับกลายไป

จะมิขาดการต่อเติมเพิ่มความรัก
จะขอปักฤทัยมั่นมิปันใจ
มิสอดส่องมองหาเพื่อเจอใคร
ในหทัยมีเธอคู่เพียงผู้เดียว


ดำพุดดำว่ายตามเคย... เหตุด้วยมิได้ฝึกฝนเสียนาน				
Calendar
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟแมงกุ๊ดจี่
Lovings  แมงกุ๊ดจี่ เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovings  แมงกุ๊ดจี่ เลิฟ 2 คน
พี่แมงกุ๊ดจี่ คิดถึงงงงงงงงงงงงงงง