11 สิงหาคม 2548 08:40 น.

.:+:เตลิด:+:.

แมงกุ๊ดจี่

เขาทักทายว่าสบายคลายทุกข์ไหม
มีอะไรทำให้หมองเศร้าเฝ้าไต่ถาม
อบอุ่นหทัยที่ห่วงใยในทุกยาม
ยังติดตามคิดถามข่าวฉันคนไกล...

อยู่กันไกลคนละเส้นรอบขอบฟ้า
แต่รู้ว่ามีเธอเสมอมั่นมิหวั่นไจ
ซื่งคอยอยู่เป็นเพื่อนไม่เลือนไป
ถึงอย่างไรเราเป็นเช่นเพื่อนกัน

ไม่คิดอะไรเกินขอบเขตเจตคติ
เชื่อหน่อยสิ..ก็แค่มิตรคิดรังสรรค์
เป็นเพื่อนกันดีกว่าอย่าโจษจัน
ร่วมแบ่งปันสิ่งดีงามตามความจริง...

ไม่เกินเลยขอเฉลยในขอบเขต
คนละเพศรู้ความหมายชายและหญิง
แต่ก็ใช่ว่าจะยโสโง่แล้วหยิ่ง
จะไม่นิ่งขอเอ่ยเผยความนัย....

ก็แค่ทักทายสานสัมพันธ์ฉันท์มิตร
อย่าไปคิดเตลิดจนวุ่นกันใหญ่
เพียงรู้ความหมายกระจ่างข้างในใจ
ยืนยันไว้คิดได้แท้แค่เพื่อนกัน....

				
Calendar
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟแมงกุ๊ดจี่
Lovings  แมงกุ๊ดจี่ เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovings  แมงกุ๊ดจี่ เลิฟ 2 คน
พี่แมงกุ๊ดจี่ คิดถึงงงงงงงงงงงงงงง