19 มิถุนายน 2549 18:26 น.

สงสัย

แมงกุ๊ดจี่

คล้ายวิญญานถูกฉุดหลุดจากร่าง
เขามาสร้าง...ความรู้สึกส่วนลึกใหม่
พบกระแสความร้อนรุ่มสุมภายใน
คล้ายหัวใจ...เจอเรื่องใหม่ใคร่ติดตาม...

มิกล้าสรุปว่าเหตุผลกลใดหนอ
พบคนรอ...หรืออะไรในคำถาม
เขาอาจเป็นคนที่ใช่ในนิยาม
ยากตีความ...ภายในหัวใจนี้...

เขาซึ่งมีอิทธิพลจนหวาดหวั่น
ความเชื่อมั่น...แน่นหนักในศักดิ์ศรี
ณ วันนี้ไม่เหลือคราบภาพเคยมี
เขา*คนดี*...ทลายกำแพงแห่งห้องใจ...				
Calendar
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟแมงกุ๊ดจี่
Lovings  แมงกุ๊ดจี่ เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovings  แมงกุ๊ดจี่ เลิฟ 2 คน
พี่แมงกุ๊ดจี่ คิดถึงงงงงงงงงงงงงงง