10 สิงหาคม 2550 08:14 น.

รอยฤทัย

แมงกุ๊ดจี่

9-20070810080057.jpgลมโชยอ่อนผ่อนลมปนขมขื่น
มิเคยชื่น...อุราแม้นคราไหน
จมจ่อโลกโศกเศร้าเคล้าอาลัย
รอยฤทัย...ร้าวรานเนิ่นนานมา...

อยากเผยยิ้มยอมรับความสับสน
จากผู้คน...ผ่านผันหลากปัญหา
กับร้อยเล่ห์หลอกลวงบ่วงมารยา
จนปัญญา...เกินทานต้านอารมณ์...

ทนอยู่อย่างคนโศกโลกเงียบเหงา
ครองความทุกข์ปนเศร้า...เคล้าผสม
วัน เวลา ที่เหลือ....อยู่เพื่อตรม
ชีพระทม...ตราบสิ้นดวงวิญญาณ...

คนโหยอ่อนหลับตานิทราฝัน
ลืมคืนวัน...ล่วงลับ...มิขับขาน
ปลิดปลิวแล้ว! ชีพนั้นในวันวาน
อวสาน...สิ้นสุดหยุด!   "หายใจ"
				
8 สิงหาคม 2550 09:09 น.

แด่เขาคนพิเศษ

แมงกุ๊ดจี่

9-20070808080933.jpgวันที่แปดสิงหามาบรรจบ
เวียนมาครบอีกกาลผ่านสมัย
คล้ายวันเกิดคุณฤกษ์นามเกริกไกร
พิลาสใสวันเกิดประเสริฐศรี....

ขอพรพระรัตนตรัยช่วยรักษา
เจิดแจ่มจ้าพิมลดลสุขี
จงพิศุทธิ์สุขสมรมณีย์
เปรมฤดีสุขชื่นรื่นชีวัน.....

ให้อายุวรรณะ พละเลิศ
จิตประเสริฐบรรเจิดเกิดหฤหรรษ์
มีสุขภาพปราศโรคโชคอนันต์
เกษมสันต์รื่นหทัยไปตราบนาน....

เจริญรุ่งเรืองก้าวไกลในหน้าที่
รัศมีเกียรติก้องเกษมศานย์
กิตติคุณเกียงไกรในจักรวาล
รุ่งโชติช่วงชัชวาลย์งานก้าวไกล.....

สุข   เลิศประเสริฐศรีปรีดิ์กมล
สันต์  มงคลชีวิตจิตแจ่มใส
วัน  พิศุทธิ์พี่ฤกษ์ก้องเกริกไกร
เกิด  ไสวสุขสวัสดิ์พิพัฒน์เทอญ.....
				
Calendar
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟแมงกุ๊ดจี่
Lovings  แมงกุ๊ดจี่ เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovings  แมงกุ๊ดจี่ เลิฟ 2 คน
พี่แมงกุ๊ดจี่ คิดถึงงงงงงงงงงงงงงง