7 เมษายน 2553 15:20 น.

ลางเลือนหมดเงื่อนไข

แมงกุ๊ดจี่

ContentImg2390.jpg

๑.ในคืนวันผันผ่านร้าวรานจิต
เฝ้าแต่คิดเวียนวนคือคนไหน?
สับสนใจ...มอบรักจำหลักใคร
วันเดือนปีเคลื่อนไหวไร้รูปรอย...

๒.ผิดที่ฉัน...อ่อนแอขอแพ้พ่าย
สิ่งเคยหมายจารจดย่อมถดถอย
ก่อนวาดฝันหลงเงาเลิกเฝ้าคอย
หยุดเอื้อมสอยครองไว้ค่าไมตรี...

๓.จึงควรจบลบเลือนคำเอื้อนเอ่ย
ก่อนใจเผย...หายลับนับจากนี้
ปล่อยห้วงฝันเลือนไปเหมือนไม่มี
วันเดือนปี...ผ่านรู้สึกฝังลึกลง...

๔.ให้เหลือเพียงอนุสรณ์สุนทรศิลป์
อย่าได้สิ้น...กลิ่นหอมน้อมนำส่ง
ด้วยคือ"รัก"มอบมั่นอย่างบรรจง
หนึ่งอนงค์...ปลอบวางสู่กลางใจ...

๕. มิได้มี...คำใดคิดใคร่เอ่ย
สิ่งล่วงเลย...เนิ่นนานผ่านสมัย
ควรเหินห่างหว่างเราควรเข้าใจ
เลือนสายใย...หลายปีเคยมีกัน

๖.แม้นเคยรักเพียงหนึ่งยังซึ้งอยู่
ตระหนักรู้...ว่าเคียงแต่เพียงฝัน
รสคำหวานคอยย้ำผูกสัมพันธ์
ชายหนึ่งนั้น...หัวใจ...ไม่เคยเลือน...

๗.จารจารึกชายหนึ่งซึ่งปรากฏ
ขอกำหนด...ด้วยใจมีใดเหมือน
เคยมีรักออนไลน์เก็บไว้เตือน
เป็นปมเงื่อน...ทรงจำแห่งคำนึง...

				
2 เมษายน 2553 15:46 น.

เพื่อประชา

แมงกุ๊ดจี่

34_1260159051aVwW.jpg

ใจตั้งมั่นปณิธานด้วยหาญกล้า
เพื่อรักษา......ถิ่นไทยให้คงอยู่
ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  จักเชิดชู
พร้อมหยัดสู้....ไพรีที่รุกราน....


ภารกิจทหารกล้ารักษาชาติ
ใจองอาจเบิกบุกทุกสถาน
เพื่อปกป้องถิ่นไทยให้อยู่นาน
ภัยแผ้วพาน...พร้อมรบราผู้ราวี   (อิอิ)


ทหารหาญคือแนวหน้ารักษาถิ่น
คอยขับไล่ไพรินให้ถอยหนี
ยอมสละเลือดเนื้อเพื่อไทยนี้
ด้วยหน้าที่ปกป้องเหล่าผองไทย


ยอมอาสัญเพื่อชาติองอาจสู้
ป้องศัตรู...เพื่อประชาอย่ามีภัย
จักรักษามิเกรงกลัวด้วยหัวใจ
ยอมพลีได้แม้นชีวิตต้องปลิดปลง....อิอิ"สุขเถิดปวงประชาทหารกล้าจะคุ้มภัย"
ขอพระรัตนตรัยจงคุ้มครองปกป้องทหารกล้าให้ปลอดภัย

				
Calendar
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟแมงกุ๊ดจี่
Lovings  แมงกุ๊ดจี่ เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovings  แมงกุ๊ดจี่ เลิฟ 2 คน
พี่แมงกุ๊ดจี่ คิดถึงงงงงงงงงงงงงงง