18 มิถุนายน 2553 10:19 น.

พริกขี้หนู

แมงกุ๊ดจี่

101727.jpg

นามแสบสัน...คนเขา...นำเล่าขาน
แสบร้อนซ่าน...ถูกผิวเป็นริ้วแดง
"พริกขี้หนู"  รสชาติ...บาดแสลง
เผ็ดร้อนแรง...ชิมเพียงนิดก็ติดตรึง...

เปรียบเธอเป็นเช่นพริกมามิกซ์ด้วย
มีแต่ซวย....คราวพบปรารถถึง
เพียงแค่นึก...เห็นภาพ...พลันสพรึง
ยกเป็นหนึ่ง...ความแสบใจแทบวาย......จองจ้า

ปอรอ.ดูภาพถ่าก่อนเด้อจ้า  ขอบคุณหล๊าย หลายจ้า... 
เดี๋ยวจะกลับมายึดพื้นที่คืนทั้งหมด  อิอิ				
7 มิถุนายน 2553 12:52 น.

จารถ้อย

แมงกุ๊ดจี่

1266942655.jpgกลั่นกรองกานท์ผ่านถ้อยมาร้อยสรรค์
เพียงหนึ่งนั้น...อยู่ไหน...คอยใฝ่ถึง
ทุกกาลเวียนเปลี่ยนร่ำรอย "คำนึง"
แค่ใครหนึ่ง...เท่านั้น...คอยฝันครอง...วัน-เดือน-ปี ถ้อยฝาก ด้วยอยากชื่น
แต่กลับขื่น...กลืนกล้ำรอยคำหมอง
เมื่อกาลเปลี่ยนนานวันต่างครรลอง
ไม่เคยผินเหลียวมอง.....จำต้องตรม...เขียนรู้สึกทั้งหมดจารจดถ้อย
บรรจงร้อยกรองกานท์ผสานผสม
ให้เป็นนัยความหมายของสายลม
เหมือนสลักปม...อักษรมาย้อนเอ่ย...ด้วยรู้สึกภายในหัวใจนี้
ยากนะที่...จะรู้สา แกล้งชาเฉย
เกินจะปล่อยคืนวันผ่านผันเลย
เจ็บไม่เคย...กว่านี้...ที่หัวใจ...จึงขีดเส้น เน้นคำ ย้ำไม่รัก
ให้ตระหนัก คำเขา เน้นเอาไว้
ไม่เคยรัก ไม่เคยคิด ให้สิทธิใด
ขีดเส้นใต้  ให้ชัด  แล้วตัดกัน...
				
1 มิถุนายน 2553 12:32 น.

เพียงอนุสรณ์

แมงกุ๊ดจี่

1271265223.jpg

๑.สัมผัสเพียง "ลมล่อง" สนองโสตฯ
มิอาจโทษเวรกรรมกระทำหมอง
รสรักหวามไหวหวั่นท่ามครรลอง
หวังได้ครองเคียงรักงามตามยถา...


๒.เมื่อเพรงพรหมกำหนดจารจรดหมาย
หนึ่งหญิงชายร่ายเรียนต่างเพียรหา
สรรค์สร้างถ้อยจำหลักผ่านอักษรา
เนิ่นนานมาปลอบวางระหว่างกัน...


๓.จึงแทนถ้อยทั้งหมดเป็นบทกลอน
ส่งเว้าวอน...หมายถึงชายหนึ่งนั้น
คือเพียงแค่หนึ่งเดียวอยากเกี่ยวพัน
ตราบนิรันดร์....เคียงอยู่...มิรู้คลาย...


๔.อักษรศิลป์มิเคยสิ้นรอยกลิ่นหอม
ยังหล่อหลอมทุกพจน์ผ่านจดหมาย
ได้กรุ่นกลิ่นนานนับอย่ากลับกลาย
ตราบสุดท้าย...สายกาลล่วงผ่านไป....


๕.นัย "อนุสรณ์" ความภักดิ์แห่งรักขม
เปรียบเงื่อนปมร้าวรอนยามอ่อนไหว
อาจแปลกหน้าเหมือนอย่างผู้ห่างไกล
แต่กลับใกล้....แนบชิด...สนิทตรึง....


๖.เมื่อเพรงกาลผ่านผันถึงวันหน้า
ทรงคุณค่า...ในรู้สึกอย่างลึกซึ้ง
หัวใจหญิงมอบถวายแก่ชายหนึ่ง
ยามคำนึง...หอมกรุ่นรักอุ่นทรวง....


๗.แม้นว่ารักจักเคียงแต่เพียงฝัน
อยู่อย่างนั้น...เนิ่นนานจนผ่านล่วง
กอรปร่องรอยลำพังมิหวังทวง
สิ่งทั้งปวง...รับรู้แต่ผู้เดียว...				
Calendar
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟแมงกุ๊ดจี่
Lovings  แมงกุ๊ดจี่ เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovings  แมงกุ๊ดจี่ เลิฟ 2 คน
พี่แมงกุ๊ดจี่ คิดถึงงงงงงงงงงงงงงง