24 กันยายน 2553 18:03 น.

บ่วงกรรม

แมงกุ๊ดจี่

13879-attachment.gif
ฤ ปางก่อนผูกพ่วงสายบ่วงกรรม
หลงเดินย่ำทางเก่าชีพเศร้าหมอง
ผิดศีลธรรมนำชีวันผิดครรลอง
เพื่อสนอง  "กิเลส"  เหตุปัจจัย...

สร้างกรรมใหม่ไม่หยุดฉุดตกต่ำ
ตามก้าวย่ำกงเกวียนวกเวียนไป 
เสมือนตกลงเหวแห่งเปลวไฟ
เปรียบเผาไหม้ทุกชาติมิอาจขืน....

จึงน้อมนำพระธรรมแนวคำสอน
หวังตัดทอนกรรมเก่าจิตเร้าฝืน
มุ่งสวดมนต์เป็นผู้...จิตรู้ตื่น
รั้งสติคืน....น้อมรับสดับธรรม...

ชำระล้างจิตใจใสสะอาด
สิ่งพลั้งพลาดลบเลือนอย่าเตือนจำ
นับจากนี้ปล่อยวางมุ่งทางธรรม
ละเว้นกรรม...ด้วยสัจเพื่อตัดเวร...
				
Calendar
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟแมงกุ๊ดจี่
Lovings  แมงกุ๊ดจี่ เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovings  แมงกุ๊ดจี่ เลิฟ 2 คน
พี่แมงกุ๊ดจี่ คิดถึงงงงงงงงงงงงงงง