27 กรกฎาคม 2554 11:18 น.

บ่วงสายกาล

แมงกุ๊ดจี่


re73.gif


ใช้ชีวิต เรียบง่าย ตามสายกาล
ก้าวข้ามผ่าน ทุกข์เข็ญ ทั้งเย็น-ร้อน
แปรไปตาม ช่วงจังหวะ แต่ละตอน
คอยโอนอ่อน เปลี่ยนผัน ผ่านวันคืน...

เพียรเรียนรู้ ทดสอบ กรอบชีวิน
ไม่เคยสิ้น เรี่ยวแรง กล้าแกร่งฝืน
เพิ่มแรงใจ ปลอบปลุก ล้มลุก-ยืน
ยิ้มหน้าชื่น อกตรม แม้นขมใจ...

ยามสุขสันต์ ราบรื่น ฉ่ำชื่นจิต
หว่างชีวิต ปรากฏ ความสดใส
ทุกย่างก้าว พุ่งเฟื่อง เรืองไสว
พร้อมสู้ไป ตามเพรง มิเกรงกลัว...

แต่เมื่อยาม ทุกข์โศก คล้ายโลกมืด
วัน-คืนยืด เนิ่นช้า กว่าสลัว
 เข้าข่มเหง รุมเร้า คล้ายเมามัว
กว่ารู้ตัว ดิ่งจม ระทมทรวง...

เป็นอย่างนี้ หนอชีวิต ลิขิตฟ้า
กำหนดมา บาป-บุญ ที่หนุนหน่วง
การกระทำ หนหลัง เรื่องทั้งปวง
เปรียบดุจบ่วง พ่วงพัน ลงทัณฑ์เรา...


untitled-2gh_iykim2000.gif				
17 กรกฎาคม 2554 15:36 น.

ขอบคุณ...

แมงกุ๊ดจี่

1310891302.jpgคงเป็นรอยบ่วงกรรมชักนำพบ
มาบรรจบสร้างเหตุซ่อนเลศนัย
เพื่อปรับเปลี่ยนเส้นทางสว่างใส
ปราศเงื่อนไขร่วมกันรังสรรค์ดี

อยากขอบคุณคืนวัน...ที่ผันผ่าน
ทุกเหตุการณ์...ตราตรึงใจหนึ่งนี้
ความอบอุ่นคอยหมั่นเติมเพิ่มทวี
เปลี่ยนวิถีให้ปรากฎ "สิ่งงดงาม"

หากปลายทางสิ้นสุดหรือหยุดไหน?
พร้อมครวญใคร่ไม่พร่ำสักคำถาม
ยอมปล่อยไปเพราะรู้...มิวู่วาม
คือนิยาม...ระหว่างเราพร้อมเข้าใจ

เพียงวันนี้...ยังเห็นและเป็นอยู่
คงเคียงคู่ก้าวเดินเพลิดเพลินไป
สร้างรอยเหตุระหว่างเส้นทางไกล
ด้วยสายใย...ความรักสลักลง...


Ps.
AWay Far So 

ฉันและเธอ อาจไม่ได้เจอกันเหมือนวันก่อน
อาจไม่ได้รู้สุขทุกข์ที่ซ่อนอยู่ของกันและกัน

ไม่ได้ใกล้ชิด ไม่ได้ดูแล อย่างที่เหมือนในวันนั้น
แต่ไม่ได้หมายความว่าใจฉัน จะลืมภาพเธอแม้ตอนหลับตา				
13 กรกฎาคม 2554 21:23 น.

ตั้งจิตอธิษฐาน

แมงกุ๊ดจี่

13879-attachment.gif

ตั้งดวงจิตอธิฐานผสานส่ง
แน่วแน่ตรงพนมกรขอพรว่า
"หากกุศลผลบุญเคยหนุนมา
โปรดเมตตาพานพบสพคนดี


ขอให้สมชีวิธรรมน้อมนำผล
ได้โปรดดลมานพล้วนครบมี
คุณสมบัติของบุรุษผ่องผุดศรี
สู่วิถีครรลองแลครองธรรม...


ขอให้สม...ศรัทธานำพาก้าว
ต่างโน้นน้าวรู้ชอบรู้กอปรคำ
น้อมใจเชื่อชัดเจนในเวรกรรม
ร่วมกระทำความดีวิถีงาม....


ขอให้สม...สีลาจรรยาพร้อม
ใจนบน้อมศีลธรรมนำทุกยาม
ประพฤติชอบสืบวงค์มั่นคงนาม
บนพื้นฐานความเหมาะเฉพาะกัน...


ขอให้สม...จาคะ สละ ทรัพย์
มิคิดขัดโต้แย้งพร้อมแบ่งปัน
น้ำใจกว้างเผื่อแผ่ให้แก่กัน
แลตั้งมั่นช่วยเหลือและเกื้อกูล...


ขอให้สม...ปัญญามองหาเหตุ
รู้ขอบเขต ถูก-ผิด แล้วคิดจูน
นิสัยคล้ายยิ่งเสริมมาเพิ่มพูน
ใจเกื้อกูลสมดุลย์บุญหนุนทาง...


ปฏิญาณ...ปฏิบัติด้วยสัจจ์ซื่อ
น้อมยึดถือ น้อมคิด จิตสว่าง
จะมีเหตุมากน้อยใจปล่อยวาง
ขออยู่อย่าง...สงบพบนิพพาน...				
8 กรกฎาคม 2554 21:15 น.

พิสุทธิ์นี้

แมงกุ๊ดจี่

13879-attachment.gifมิรู้หรอก...
คำที่บอกจะลวงมิท้วงติง
อาจดูเพ้อฝันเฟื่องใช่เรื่องจริง
ข่มอกหญิง...นิ่งรับสดับฟัง...

มิรู้หรอก...
จะเจ็บยอกดวงจินต์เมื่อสิ้นหวัง
อนาคตร่วมวาดหากพลาดพลั้ง
อาจเซซัง...ดิ่งเหวแห่งเปลวไฟ...

มิรู้หรอก...
หากซ้ำซอกจะเยียวยารักษาไหน?
หากหนทางเบื้องหน้าเกินคว้าไขว่
จะเดินไหว...และทนอยู่ไม่รู้เลย...

มิรู้หรอก...
ในและนอกหัวใจ...บางใครเฉย
ถูกปล่อยไว้ลำพังเหมือนดังเคย
เกินจะเอ่ย"เจ็บยอก"หากบอกคำ...

มิรู้หรอก...
รักจะงอกงามงดปรากฎจำ
หรือลวงเล่ห์เสน่หาพาถลำ
มีเงื่อนงำในบ่วงอันพ่วงทันฑ์...

มิรู้หรอก...
คำที่บอกเราจะมี "กันและกัน"
จะเนิ่นนานเท่าไหร่ยังไหวหวั่น
อีกกี่วัน...ไม่เคยรู้ จะอยู่นาน...

แต่วันนี้...ที่เห็นและเป็นอยู่
ต่างเรียนรู้บรรจบเพียงพบผ่าน
ร่วมสร้างเหตุนานับเพื่อขับขาน
วัฏฏสงสารกุศลกรรมน้อมทำดี...

ตั้งจิตมั่นน้อมภักดิ์ประจักษ์เถิด
สวยพริ้งเพริศงดงามตามวิถี
เพียงหนึ่งผู้ทุกชาติปรารถนามี
พิสุทธิ์นี้...อธิษฐานทุกกาลไป...


พรุ่งนี้ไปทำบุญตักบาตร
ถวายผ้าอาบน้ำฝน และไปกราบหลวงปู่ฯ 

ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะ
				
6 กรกฎาคม 2554 23:37 น.

โปรดอย่า

แมงกุ๊ดจี่


318753.jpg
ได้โปรดอย่าทวงถามถึงความรัก
ปราศรู้จัก...หรือพบประสบเห็น
ที่เนิ่นนานแรมรอนผ่านร้อน-เย็น
ยังคงเป็นเหมือนวานล่วงกาลไป...

เปรียบไม่เคย...มอบใจแก่ใครดอก
ขอเผยบอกก่อนกลายเลือนสายใย
มอบไมตรีเพียงเพื่อน จึงเตือนไว้
เพราะอย่างไรส่วนลึก  รู้สึกดี

เรานั้นเพียงพบพานเพื่อผ่านภพ
คล้ายทำนบ กรรมขวาง ต่างวิถี
ร่วมสร้างเหตุเปลี่ยนทางในปางนี้
เพื่อจะมี กุศลบุญ ได้หนุนกัน....

จงทำเพียงปรารถนาดีพร้อมมีให้
ด้วยเหตุใหม่สู่ทางนำสร้างสรรค์
กอรปกรรมดีตัดบ่วงที่พ่วงทัณฑ์
เรื่องสำคัญ อภัย ด้วยใจจริง...

ในปางนี้ปรารถนาดี  เป็นพี่-น้อง
อย่าได้ครองเคียงกายเช่นชายหญิง
ช่วยเหลือกัน เป็นหลัก ให้พักพิง
เพื่อประวิงเรื่องปรากฎอย่างงดงาม...


สุทสฺสํ วชฺชมญฺเญสํ อตฺตโน ปน ทุทฺทสํ
ความผิดของผู้อื่นเห็นง่าย ของตนเห็นยาก
ถึงคุณ....
ขอจงเป็นผู้มามืดแล้วสว่างไปเถอะนะ 				
Calendar
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟแมงกุ๊ดจี่
Lovings  แมงกุ๊ดจี่ เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovings  แมงกุ๊ดจี่ เลิฟ 2 คน
พี่แมงกุ๊ดจี่ คิดถึงงงงงงงงงงงงงงง