4 ตุลาคม 2556 23:04 น.

ปลดบ่วง

แมงกุ๊ดจี่

636182875838131.gif
พนมกรกราบลงหน้าองค์พระ
ตั้งสัจจะอธิษฐานบนบานกล่าว
นับแต่นี้ขออย่าพบจบเรื่องราว
มิสืบสาว...ติดตามคอยถามหา...
ขอวอนว่าคลาดแคล้วเลิกแล้วเถิด
สิ่งบรรเจิดจารจรดปรากฏหนา
คุณความดีเคยก่อต่อกันมา
แม้นมีค่า...เพียงใดอย่าใกล้กัน...
คงเกิดมา"เพียงพบพานผ่านภพ"
เมื่อเรื่องจบ "อโหสิกรรม"เคยผูกพัน
ร่วมชาติเดียว...กรรมเก่าสิ้นเท่านั้น
คือนิรันดร์...ปลดปลงอสงไขย...
จงเป็นสุขรักษาตนให้พ้นผ่าน
จะกี่กาล..สุขเสนอเสมอไป
กุศลกรรมร่วมกันเคยทำไว้
มอบส่งให้...เกื้อหนุนด้วยบุญญา...
เกิดชาติใดในกี่ภพอย่าพบพาน
ผ่านกี่กาล...กี่กัปล์เลือนลับหนา
หยุดแผ้วพานลดเลี้ยวข้องเกี่ยวหา
ร้อยอสงไขยเวลาจงล่วงเลย...
พนมกรกราบลงหน้าองค์พระ
ลูกนี้จะ...ยินยอม..น้อมเฉลย
ทุกข์เพราะกรรมติดบ่วงจนล่วงเลย
แต่นี้เอย...หลุดบ่วงเขาลวงใจ...
ปล.๑ : กรรมมาจากผลของการกระทำนั้นคงจะจริง ปล.๒ : มีอะไรอีกบ้างที่เลวร้ายกว่าที่เป็นนะ  อยากบอกแม่ว่าลูกเหนื่อย  ปล.๓ : เป็นอีกวันที่คิดถึงแม่ขึ้นมาจับใจ  อยากกอด อยากซบ  แล้วหลับไปที่ตักแม่
ปล.๔ : วันนี้วันพระ  สวดมนตร์ทำวัตรแล้วพักผ่อนดีกว่านะ  
Calendar
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟแมงกุ๊ดจี่
Lovings  แมงกุ๊ดจี่ เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovings  แมงกุ๊ดจี่ เลิฟ 2 คน
พี่แมงกุ๊ดจี่ คิดถึงงงงงงงงงงงงงงง