20 มกราคม 2557 10:56 น.

กลบหมอง

แมงกุ๊ดจี่358138407922024.jpg


มองจันทร์เพ็ญเด่นสง่ายามราตรี
ดวงจิตนี้เงียบเหงาหมองเศร้าสร้อย
ยลแสงจันทร์นวลตายิ่งพาคล้อย
กอดร่างน้อยซบเซาเคล้าน้ำตา...

ทำอย่างไร?  หนทางหว่างชีวิต
จักลิขิต...ต่อไปอย่างไรหนา
ช่างรู้สึก ทดท้อ ทรมา
เจ็บปวดพร่า ทุกก้าวเจ็บร้าวราญ...

"เพราะชีวิตเป็นทุกข์เราจึงเห็นธรรมสว่างใส" Cr.ดังตฤณ

				
Calendar
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟแมงกุ๊ดจี่
Lovings  แมงกุ๊ดจี่ เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovings  แมงกุ๊ดจี่ เลิฟ 2 คน
พี่แมงกุ๊ดจี่ คิดถึงงงงงงงงงงงงงงง