15 กรกฎาคม 2553 11:28 น.

เรียนถามผู้ดูแลระบบ (ด่วน)

แมงกุ๊ดจี่

เรียน  ผู้ดูแลระบบ
เรื่อง  ไม่สามารถลง-แก้ไขกลอนได้

เนื่องจากข้าพเจ้านามปากกาแมงกุ๊ดจี่ไม่สามารถลงกลอนได้และแก้ไขกลอนได้   อยากทราบสาเหตุเกิดจากอะไร?   ซึ่งได้ล๊อกอินเข้าระบบแล้ว
แต่ไม่สามารถแก้ไข  ลงเขียนบทกลอนเพิ่มได้   

แต่เมื่อเลือกเมนูเรื่องสั้นที่เขียนกลับสามารถแก้ไขได้รบกวนดูแลให้ด้วยค่ะ   ว่าเกิดจากอะไร   ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะขอแสดงความนับถือ
นางสาวแมงกุ๊ดจี่...				
Calendar
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟแมงกุ๊ดจี่
Lovings  แมงกุ๊ดจี่ เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovings  แมงกุ๊ดจี่ เลิฟ 2 คน
พี่แมงกุ๊ดจี่ คิดถึงงงงงงงงงงงงงงง