14 กุมภาพันธ์ 2550 05:32 น.

" คนขาดรัก "

แสงไร้เงา

2550-2-11-211815-6870.jpg

สิ่งที่ฉันฝันหาเวลานี้ 
ยังมิมีใครมอบตอบสนอง 
ใช่เพียงเพื่อนร่วมเขียนเพียรร้อยกรอง 
แต่หมายจองครองคู่อยู่เป็นแฟน 

อยากมีแฟนทำไฉนใครช่วยชี้ 
บอกวิธียลแยบถูกแบบแผน 
จะเชื่อคำซ้ำมอบสิ่งตอบแทน 
อยู่ต่างแดนมีไหมใครต้องการ 

รูปไม่งาม-นามไม่เพราะเสนาะหู 
ชายเพียงดูผ่านไปไม่สงสาร 
มิทายทักสักหนทนร้าวราน 
ต้องขึ้นคานแน่แล้วแววมันมี 


แสงไร้เงา
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

1155146041.gif				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแสงไร้เงา
Lovings  แสงไร้เงา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแสงไร้เงา
Lovings  แสงไร้เงา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแสงไร้เงา
Lovings  แสงไร้เงา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงแสงไร้เงา