26 พฤษภาคม 2551 01:25 น.

เกิดเป็นมะเหมี่ยว

แสงไร้เงา

47e0c348b4a24.jpg

เกิดเป็นมะเหมี่ยว
เปล่าเปลี่ยวหัวใจ
คิดถึงคนไกล
ห่วงใยพะวง

เฝ้าใฝ่ฝันหา
พูดจาให้หลง
เพราะความซื่อตรง
ตกลงเชื่อคำ

วันเกิดทั้งที
แต่พี่ไม่จำ
ความเคยพูดย้ำ
กลับทำละเลย

25 พฤษภาคม 2551				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแสงไร้เงา
Lovings  แสงไร้เงา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแสงไร้เงา
Lovings  แสงไร้เงา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแสงไร้เงา
Lovings  แสงไร้เงา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงแสงไร้เงา