26 มิถุนายน 2545 08:46 น.

ปล่อยความเศร้า

ใกล้ไกลเรามีใจเดียว           ปล่อยน้ำตาออกมานะคนดี
       เพราะยังมีฉันคนนี้ที่ห่วงใย
       อย่าเก็บความเศร้าไว้ข้างใน
       ปล่อยมันไปกับน้ำใสใสที่ไหลมา				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟใกล้ไกลเรามีใจเดียว
Lovings  ใกล้ไกลเรามีใจเดียว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟใกล้ไกลเรามีใจเดียว
Lovings  ใกล้ไกลเรามีใจเดียว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟใกล้ไกลเรามีใจเดียว
Lovings  ใกล้ไกลเรามีใจเดียว เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงใกล้ไกลเรามีใจเดียว