3 กันยายน 2545 16:15 น.

รักเธอ

ใกล้ไกลเรามีใจเดียว


       สิ่งที่ฉันเฝ้ามองอยู่ตรงนี้
คือเธอที่แสนดีที่ฉันหวงหา
เธอคือคนที่ทำให้ฉันมีน้ำตา
ฉันเฝ้าหาจากผู้คนมากมาย
       ฉันจึงเฝ้าเก็บเกี่ยวความรูสึก
ในส่วนลึกไม่ให้มันจางหาย
ถึงต้องเจ็บแต่รักไม่เคยคลาย
ไม่เสียดายที่ได้อยู่เพื่อรักเธอ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟใกล้ไกลเรามีใจเดียว
Lovings  ใกล้ไกลเรามีใจเดียว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟใกล้ไกลเรามีใจเดียว
Lovings  ใกล้ไกลเรามีใจเดียว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟใกล้ไกลเรามีใจเดียว
Lovings  ใกล้ไกลเรามีใจเดียว เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงใกล้ไกลเรามีใจเดียว