6 มิถุนายน 2550 22:03 น.

สำนึกวันเกิด...เพื่อแม่...

ใจปลายทาง

            สำนึกวันเกิด เพื่อแม่... 
วันเกิดลูกเกือบคล้ายวันตายแม่       เจ็บท้องแท้เท่าไรไม่เคยบ่น
กว่าอุ้มท้องกว่าจะคลอดรอดเป็นคน   เติบโตจนบัดนี้ก็เพราะใคร

 แม่เจ็บเจียนขาดใจในวันนั้น          กลับเป็นวันลูกฉลองกันผ่องใส
ให้ชีวิตแล้วก็หลงระเริงใจ           ลืมผู้ให้ชีวิตอนิจจา

ไฉนจึงเรียกกันว่าวันเกิด             วันผู้ให้กำเนิดประเสริฐกว่า
 คำอวยพรที่เขียนควรเปลี่ยนมา         ให้มารดาคุณเป็นสุขจึงถูกแท้

เลิกจัดงานวันเกิดกันเกิดกันเถิดนะ       ควรที่จะคุกเข่ากราบเท้าแม่
ระลึกถึงพระคุณอบอุ่นแล              อย่ามัวแต่จัดงาประจานตัว


........ขอขอบคุณเจ้าของงานเขียนที่ความหมายดีๆๆบทนี้คะ...........

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟใจปลายทาง
Lovings  ใจปลายทาง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟใจปลายทาง
Lovings  ใจปลายทาง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟใจปลายทาง
Lovings  ใจปลายทาง เลิฟ 0 คน
อ้อม พี่ฤกษ์ คิดถึงมา ไม่มีหนทางติดต่อมานานมากแล้ว แอดไลน์ ด้วย 085 9921090