19 กรกฎาคม 2555 14:59 น.

ระหว่างเส้นทางฝัน

ไม้หอม

ระหว่างเส้นทางฝัน
เธออาจเจอหมอกควันไร้แสงสี
เธออาจพบสิ่งเลวร้ายประดามี
เธออาจได้ในสิ่งที่ไม่ต้องการ

ระหว่างเส้นทางฝัน
เธออาจตันเส้นทางที่มุ่งผ่าน
เธออาจล้มเจ็บปวดทรมาน
เธออาจทนแต่ไม่ทานสิ่งที่มา

ระหว่างเส้นทางฝัน
เธออาจหวั่นและไหวในปวดปร่า
เธออาจร่ำร้องไห้มีน้ำตา
เธออาจเหว่อาจว้าในวันวัย

แด่เธอ...เจ้าของความฝัน
ทุกที่ยังมีตะวันขึ้นมาใหม่
วันนี้เจ้าล้ม...จงลุกมาก้าวไป
วันหนึ่งเส้นชัยจะได้มา

แด่เธอ....เจ้าของความฝัน
อย่าหวั่นอย่าไหวไห้โหยหา
วีนนี้เจ้ายังมีศรัทธา
ปรารถนาแห่งเจ้า...ยังก้าวเดิน

แด่เธอ....เจ้าของความฝัน
จงผลักดันฝันร้ายให้ห่างเหิน
วันนี้เจ้ากล้าท้าเผชิญ
ความฝันเจ้าไม่ไกลเกินความเป็นจริง				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟไม้หอม
Lovings  ไม้หอม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟไม้หอม
Lovings  ไม้หอม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟไม้หอม
Lovings  ไม้หอม เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงไม้หอม