30 มกราคม 2552 14:47 น.

อาเศียรวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ไม้หอม

สวัดดีเพื่อ ๆพี่ ๆบ้านกลอนไทยทุกคนนะคะ
พอดีมีเรื่องให้ช่วยหน่อยนะคะ
คือว่าต้องแต่งกลอนแปดเรื่องนี้นะคะ
แล้วจะส่งแล้วด้วยตอนนี้ไม้หอมก็แต่งอยู่
แต่ยังไม่เสร็จถ้าใครว่าง ๆ ก็เข้ามาช่วยหน่อยนะคะ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟไม้หอม
Lovings  ไม้หอม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟไม้หอม
Lovings  ไม้หอม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟไม้หอม
Lovings  ไม้หอม เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงไม้หอม