30 มิถุนายน 2557 01:38 น.

เธอเป็นที่รัก : You are Loved

Prayad

เธอนั้นเป็นที่รัก...ประจักษ์แจ้ง
ดั่งแสดงคำบอกโปรดออกเสียง
สูดหายใจลึกล้ำเปล่งสำเนียง
ไม่ลำเอียง... "ฉันนี้เป็นที่รัก"...
                  ..."ฉันนี้เป็นที่รัก"...
เธอสวยสดงดงามตามนัยเกิด
โดยกำเนิดแห่งพระเจ้าเราประจักษ์
สวยทุกวัยใสจริงสมหญิงนัก
ทรงพิทักษ์รักอุ้มโอ๋ทุกโลมา
เธอพิเศษสวยงามตามพระเนตร
ล้วนแต่เหตุแต่งเติมเสริมคุณค่า
หากลืมเลือนเตือนสติดำริมา
ย้ำวาจา ..."ฉันนี้เป็นที่รัก"...
You Are Loved
And As Your Eyes read these words
breath deeply and say it, 
I AM LOVED
I AM LOVED
You are Beautiful, 
Don't be amazed, you were created in God's Image
and at every LOVELY Stage, 
He's loving you more and more
all the hairs of your head are all numbered
YOU ARE ADORED
You are Sooo Special, 
Now Close Your Eyes, 
YOU ARE BEAUTIFUL and LOVELY in GOD'S EYES
ARE YOU TAKING IT IN...
WHEN EVER YOU FORGET IT
JUST SAY IT AGAIN
I AM LOVED... 
(Debbie Bennett)
29 มิถุนายน 2557 15:50 น.

อบอุ่นในคุณค่า

Prayad

เหนือเพชรพลอยร้อยล้านประมาณค่า

หากอุรารื่นเริงบันเทิงขวัญ

สุขฤทัยไหนเยี่ยมหาเทียมทัน

ดุจสวรรค์บนดินยามยินยล

ใครหนอช่างประดิษฐ์คำ "คิดฮอด"

มิดับมอดโชนแสงทุกแห่งหน

ความคิดถึงซึ้งใจต่อใครคน

ว่ายเวียนวนว้าวุ่นอบอุ่นไอ

เกรงแต่อุ่นไอควันลอยฝันค้าง

ยามเริดร้างห่างกันย่อมหวั่นไหว

เสน่หาอาวรณ์คงอ่่อนใจ

ย่อมอาลัยไออุ่นเคยจุนเจือ

แม้แค่พียงรู้สึกความนึกคิด

แต่สะกิดใจคนเอ่อล้นเหลือ

ราวลงลึกล่องลับไปกับเรือ

อุ่นไอเอื้อเกื้อก่อล้อลมจินต์

เป็นพลังกังหันปั่นจริต

ท่องทั่วทิศเที่ยวชมสมถวิล

มิตรภาพซาบซึ้งตรึงชีวิน

มิลืมสิ้นยินลึก...คนนึกรัก

27 มิถุนายน 2557 18:22 น.

รำลึกครูกลอนสุนทรภู่

Prayad

พระอภัยบรรเลงเป่าเพลงปี่
สดุดีครูกลอนสุนทรภู่
สินสมุทรสุดสาครไหว้วอนครู
เชิญท่านปู่ฤๅษีฤกษ์ดีงาม
พันธุรัตน์กับมัจฉาพร้อมหน้าแล้ว
ณ เกาะแก้ววรรณกรรมล้ำสยาม
ศรีสุวรรณ นางละเวงคลอเพลงตาม
ล้วนออกนามเชิดชูครูกวี
26 มิถุนา มาบรรจบ
เชิญมาพบตัวละครอักษรศรี
ควบม้านิลมังกรย้อน นที
กิน ดื่ม ฟรี หลังซื้อบัตรคนจัดงาน
26 มิถุนายน 2557 20:38 น.

ใฝ่ฝัน : Dream

Prayad

หัทยายังปวดร้าวคราวฝันร่วง
เจ็บหนักหน่วงฝันสิ้นบิ่นสลาย
ฝันคือแรงขับชีวิตเคลื่อนจิต-กาย
วิญญาณตายหากขาดฝันสีสันใจ
เปรียบเมฆดั่งชีวาตม์ขาดฝนฉ่ำ
กายก็กรรมดุจขอนนิ่งนอนไม้
พึงเลี้ยงกายด้วยวิญญาณ์ทุกคราไป
แน่หทัยวิญญาณใฝ่นั้นไม่ตาย
If a dream 
Breaks even 
In a dream 
You get hurt 
In your heart 
As dream is 
The driving force 
Of your life 
Without dream 
Soul is dead
Life is like a cloud 
Without rain 
Body becomes a stem 
Cut from a tree 
Lies like a log 
In a frosty fog.
So, make sure 
The body is not fed 
With that of the soul which is dead.
(Abdul Wahab)
24 มิถุนายน 2557 22:24 น.

ฝันเสรี

Prayad

ฝันของชนสามัญที่ฝันใฝ่
คนหน้าใสผาสุกไม่ทุกข์หมอง
เสรีภาพ...ทุกชนชั้นตามครรลอง
ความปรองดองเกลียวกลมใช่ลมลวง
ฝันของคนสามัญยังฝันฝาก
ความทุกข์ยากครอบงำรับกรรมหลวง
เสมอภาค...บากบั่นแสบสันทรวง
สิ่งทั้งปวงยังรอเห็นฝันเป็นจริง
ฝันของคนสามัญฝันลมแล้ง
ดั่งฟ้าแกล้งซ้ำเติมเสริมเสือสิง
สันติภาพ...หยาบหยอกแค่หลอกลิง
แท้แอบอิงเผด็จการประหารใจ
ฝันของคนสามัญเติมฝันสู้
ให้โลกรู้อยู่ฝันมิหวั่นไหว
เสรีชน...ค้นหาประชาธิปไตย
ทั่วไผทผนึกฝันรอ...วันจริง
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟPrayad
Lovings  Prayad เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟPrayad
Lovings  Prayad เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟPrayad
Lovings  Prayad เลิฟ 0 คน
  Prayad
ไม่มีข้อความส่งถึงPrayad