24 มีนาคม 2557 18:56 น.

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนายกรัฐมนตรีหญิงแกร่งประเทศไทย

Manit

เย็นยามค่ำจนย่ำรุ่งสร้างบ้านพัฒนาเมือง

ลูกหลานรุ่นต่อไปให้ได้ประโยชน์

เงินกู้เก็บภาษีบำรุงพัฒนารัฐราษฎร์

การทำงานให้สำเร็จไปได้ในทุกอย่าง

ชาวไทยและทั่วโลกปกป้องดูแลรักษา

นายกหญิงแกร่งแห่งประเทศไทย 

24 มีนาคม 2557 19:07 น.

สงบใจสงบกาย

Manit

1.สงบใจกายรอวันสัตว์มีความเป็นสัตว์

สงบใจกายรอวันคนมีความเป็นคน

สงบใจกายรอวันมนุษย์มีความเป็นมนุษย์

สงบใจกายรอวันความหวังเป็นจริง

2.สงบใจกายรอวันความจริงของสรรพสิ่ง

สงบใจกายรอวันความจริงที่ยุติธรรม

สงบใจกายรอวันความยุติธรรมที่เป็นธรรม

สงบใจกายรอวันความหวังเป็นจริง

3.สงบใจกายรอวันประชาชนมั่งคั่งและมั่นคง

สงบใจกายรอวันความมั่งคั่งชีวิตทรัพย์สิน

สงบใจกายรอวันความมั่นคงชีวิตทรัพย์สิน

สงบใจกายรอวันความหวังเป็นจริง

4.สงบใจกายรอวันแก้ไขเปลี่ยนแปลง

สงบใจกายรอวันประชาชนทำธรรมนูญ

สงบใจกายรอวันแห่งการปรองดอง

สงบใจกายรอวันความฝันความหวังเป็นจริง

5.สงบใจกายรอวันกลับมาของคนคนหนึ่ง

สงบใจกายรอวันชัยชนะของประชาชน

สงบใจกายรอวันแห่งการดับไปหมดไป

สงบใจกายรอวันความหวังเป็นจริง

24 มีนาคม 2557 19:04 น.

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกหญิงแกร่งไทยล้านนา

Manit

1.หญิงแกร่งแห่งล้านนาเลือดนักสู้ 

เอาชีวิตมุ่งปกป้องรักษา

ธรรมมาภิบาลประชาธิปไตย 

ให้คงมีอยู่คู่ประเทศชาติ 

2.ประชาชนชาวไทยได้ใช้สิทธิ์

เลือกตั้งเลือกผู้นำรัฐบาล

ออกกฎหมายเงินกู้จากต่างแดน

ทดแทนเงินกองทุนที่ลดลง

3.รักษาเสถียรภาพของประเทศ 

สร้างเครดิตสร้างภาพที่ตามจริง

สองล้านล้านใช้หนี้ห้าสิบปี

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วไทย

4. อนาคตไทย 2020

ตุลาการตีความตามคุ้มค่า

ธรรมมาภิบาลไม่เน้นไม่ผ่านศาล

ให้โอกาสคราวหน้าต้องละเอียด

5.ไม่เบียดบังซ่อนเร้นงบประมาณ

ขอวิงวอนทีมงานรัฐบาล

ช่วยฝ่าฝันมุ่งมั่นตั้งใจทำ

นำโครงการคืนสู่ประชาชน

6. มหาอำนาจโลกพร้อมใจกัน

ช่วยเหลือประชาธิปไตยไทย

เกียรติยศศักดิ์ศรีเสรีภาพ

ในคุณภาพชีวิตสู่สากล

7.ต่างอดทนอดกลั้นไม่แทรกแซง

ภารกิจสำคัญแก้ปัญหา

กติกาประชาธิปไตย

ของไทยคงอยู่สืบต่อไป

8. พี่น้องนักการเมืองผู้เปรื่องปราด

ศาสตร์ศิลป์สร้างสาขาอาชีพ

จงเคารพศักดิ์ศรีความเป็นคน

โอกาสเท่าทียมกันของคนไทย

24 มีนาคม 2557 19:17 น.

การเดินทางนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

Manit

1.การเดินทางท่านนายกและคณะ             

ออกพบปะผู้คนค้นหาหนทาง

เชื่อมสัมพันธ์การค้าระหว่างกัน                          

น่าเชื่อถือในน้ำใจมิตรไมตรี

2.เพื่อไทยทุกคนมั่งคั่งเศรษฐกิจ               

มั่นคงในวัฒนธรรมประเพณี

ดีที่มีพี่ทักษิณคอยช่วยเหลือ                              

ช่วยนำทางให้ได้พบท่านผู้นำ

3.รัฐบาลที่สามารถทำสัญญา                           

ไม่เสียท่าใช้งบหลวงไปมากมาย

ด้วยความหวังนำไทยสู่สากล                             

เปิดประตูสู่อาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยน

4.ขยายฐานการผลิตอุตสาหกรรม             

นำไทยสร้างนวัตกรรมอันยิ่งใหญ่

เปิดเสรีการค้าขายการลงทุน                            

ใช้เป็นทุนความเป็นไทยใจจดจ่อ

5.ปรากฏผลดลใจไทยดังหวัง                            

ปรองดองกันในวันนี้ดีกว่าแน่

ไทยร่อแร่หากไทยสร้างขัดแย้ง                          

มัวกลั่นแกล้งพาชาติไทยล่มจมได้

6.สงสารลูกหลานรุ่นต่อไป                      

ต้องรับกรรมประเทศแทนผู้ใหญ่

ที่ท่านได้สร้างเวรกรรมต่อกันไว้                         

ไม่มลายลงไปจากตัวกูของกู 

7.มุ่งอุ้มชูความจริงยุติธรรม                          

ต้องรับเวรรับกรรมที่ไม่ได้ก่อ

สังคมไร้รักสามัคคีมุ่งขัดแย้ง                              

อาจฝังคนทั้งประเทศจมลงดิน       

8.คนหนึ่งทำสองคนขัดไม่ถึงฝั่ง                 

คิดใหม่ทำใหม่เพื่อไทยเพื่อคนไทย

ปฏิรูปตัวตนและกฎเกณฑ์                                

หลักวิธีบริหารจัดการงาน

9.หลีกเลี่ยงทุจริตคอร์รัปชั่น                   

เชิงนโยบายประชาธิปไตย

กระจายสรรพสิ่งที่คนต้องการ                          

แก้ไขความยากจนในครัวเรือน

10.สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน                    

การก่อสร้างเทคโนโลยีเงินมากมาย

ลำเลียงตามเส้นทางที่ต้องการ                           

อาจบันดาลสุขสบายลดต้นทุน

11.ความเป็นคนไม่ได้มีด้านร่างกาย           

จิตใจคนต้องพร้อมลดอบาย

สังคมไทยเป็นหนึ่งเดียวทั้งกายใจ                      

ไม่เดียวดายนำไทยให้หม่นหมอง    

12.ยิ่งลักษณ์สุขจริงหนอสงบสบาย           

ทั้งกายใจจิตวิญญาณการงานดี

อีกหนึ่งรุ่นทายาทตระกูลชิน                              

ขอเทอดเกียรติ์สตรีนายกไทย                       

24 มีนาคม 2557 19:45 น.

สิทธิมนุษยชนไทยอิสาน

Manit

1.สิทธิมนุษยชนไทยอิสาน

ต่างเผ่าพันธุ์สัญชาติตามเกิด

ชนชาวไทยอิสานห้าพันปี

พี่น้องเฮาทุกหมู่บ้านยึดถือ

2.ฮีตสิบสองคลองสิบสี่การสร้าง

ผีปู่ย่าตายายสร้างบ้านเมือง

ไทยอิสานตามเผ่าพันธุ์บ้านเฮา

สืบฮีตตามฮอยตีนเลือดนักสู้

3.หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินกินปลาแดก

เฮ็ดข้าวเหนียวปลูกนึ่งกินเอาเอง

ทนถากถางไอ้เสี่ยวควายบ้านนอก

คนจนตรอกเกิดมาต้องอดทน

4.กูก็คนมึงก็คนสามสิบสอง

ประกอบร่างกายภายในและนอก

กอรปรอีกคือธาตุสี่ขันธุ์ห้า

เป็นหนึ่งเดียวคือคนจิตวิญญาณ

5.มึงก็คนกูก็คนเช่นเดียวกัน

ทนทรมานกินกามเกียรติ์

อยู่ชาติหนึ่งชาติเดียวลาลับโลก

ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี

6.ปัญญาชนเขียนแต่งเป็นหนังสือ

ให้กูเรียนเขียนอ่านวิชาการ

วิเคราะห์ศาสตร์หลากหลายให้เข้าใจ

ใช้เป็นศิลป์เน้นเก่งดีมีความสุข

7.ไม่สะดุดขัดข้องเกิดหมองมัว

หลักวิชาสอดคล้องเกิดสมดุลย์

ในหลักธรรมคุณธรรมจริยธรรม

ตามครรลองคลองธรรมนำชีวิต

8.การแปลี่ยนแปลงถ้อยคำในตำรา

ให้ถูกต้องข้อบังคับของกฎหมาย

มีวิจัยอ้างอิงจนพอใจ

ประชาธิปไตยมีมึงต้องทำ

 

9.ธรรมมาภิบาลเกิดนำความสุข

สนุกสะอาดสว่างสงบสบาย

เคารพในสิทธิเสรีภาพ

คนเป็นคนเป็นมนุษย์สมบูรณ์

Calendar
Lovers  1 คน เลิฟManit
Lovings  Manit เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟManit
Lovings  Manit เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟManit
Lovings  Manit เลิฟ 0 คน
  Manit
ไม่มีข้อความส่งถึงManit