30 ธันวาคม 2546 11:32 น.

ถึงเขาคนนั้น

ardin

ฉันดิ่งลงจมลึกในหุบเหว
อยู่ในเปลวไฟร้อนและแผดเผา
กับหัวใจที่เคยมีแต่เรา
แสนเงียบเหงาเมื่อมีเพียงฉันคนเดียว

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟardin
Lovings  ardin เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟardin
Lovings  ardin เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟardin
Lovings  ardin เลิฟ 0 คน
  ardin
ไม่มีข้อความส่งถึงardin