27 สิงหาคม 2547 21:23 น.

=-=[วันนี้มีคุณค่าเพราะมีเธอ]=-=

ardin


เ มื่ อ วั น นี้ ไ ม่ มี เ ธ อ

เพราะตรงนี้ วันนี้ ไม่มีเธอ
คนที่ฉัน แอบละเมอ และฝันหา
ภาพของเธอ ยังจดจาร ในดวงตา
ความทรงจำ ย่ำคุณค่า ในฤทัย 

ทุ ก วั น ที่ เ ค ย เ คี ย ง ใ ก ล้ 

ก็เห็นกัน อยู่ทุกวัน ไม่เคยคิด
ว่าเวลา สักนิด สำคัญไฉน
แต่เมื่อถึง วันนี้ ไม่มีเธอใกล้
จะอยู่ไป ทำไม เพียงผู้เดียว

ข อ แ ค่ เ ธ อ ผู้ เ ดี ย ว 

อยากจะตาม ดวงใจ บริสุทธิ์
แม้โลกนี้ ไม่อาจหยุด ไม่ขอเกี่ยว
ขอเพียงแค่ พบเธอ เพียงผู้เดียว
แล้วจะไม่ แอบเหลียว มองผู้ใด

ชี วิ ต ที่ ไ ร้ ค ว า ม ห ม า ย

อยู่ทำไม ให้เงียบเหงา อาลัยชีวิต
ลองมาคิด ความยาวนาน อายุขัย
ถ้าต้องมี สักวัน ชีพสิ้นใจ
คุ้มสุขใจ หรือไม่ ที่อยู่มา

ช่ ว ง ก า ล ที่ ย า ว น า น

ความยาวนาน มิใช่ สิ่งล้ำค่า
หากใต้หล้า มิมีใคร ให้ห่วงหา
ชีวิตนี้ คงเหมือน ไร้วิญญาณ 
เพียงลอยไป ลอยมา ไร้ผู้คน

เ ว ล า ที่ แ ส น สั้ น  

ช่วงสั้นสั้น ที่ใช้ อย่างคุ้มค่า
ปรารถนา สิ่งใด ประสบผล
มีความสุข อยู่ทุกวัน ไม่อับจน
ไม่ดิ้นรน สิ่งใด ให้มากมี
				
25 สิงหาคม 2547 16:43 น.

--*[รักเธอไม่มีวันหมด]*--

ardin

   ความรักบางครั้งก็ทำให้คนตาบอด...มองเห็นได้

ใจ..จริงรัก รักจริง ไม่กลิ้งกลอก
แม้..ลวงหลอก หลอกลวง ไม่สงสัย
ด้วย..รักยิ่ง ยิ่งรัก ตลอดไป
มี..แต่ให้ ให้แต่..เธอ ตลอดมา

รักคือทุกข์.. ทุกข์เพราะรัก เธอใช่ไหม
รักคือให้.. ให้เพราะรักเธอหนักหนา 
รักคือสุข.. สุขเพราะรัก ชื่นชีวา
รักกายา.. รักวิญญาณ รักนิรันดร์


ไม่รู้ว่าจะรักได้ถึงเมื่อไหร่แต่รู้ว่าวันนี้รักแต่เธอคนเดียว
				
22 สิงหาคม 2547 09:08 น.

**=-..[วันที่ฟ้าเป็นใจ]..-=**

ardin


     ความรักของฉัน อาจเป็นเพียงสิ่งเล็กๆบนโลกใบนี้ แต่นั้นคือทุกสิ่งที่มีอยู่ของฉัน 
      นี่คือบางสิ่งจากใจที่ถ่ายทอดออกมาตามความฝัน เพียงสักวันหนึ่งที่หวังว่าฝันนั้นจะกลายมาเป็นความจริง...
เพราะฟ้าฤา คอยกั้น ใจเราสอง
ที่หมายปอง จากไกล สุดไพศาล
พบความเหงา กู่ร้อง ก้องกังวาน
ฤ แสนนาน ค่ำคืนนี้ ไม่มีเธอ 

คำสัญญา ผ่านภพ ทั้งเราสอง
ยังเรืองรอง มิเคยลืม อยู่เสมอ
มิเคยท้อ ในหัวใจ มั่นเพียงเธอ
ฝันละเม้อ ตามตะวัน นำทางไป 

ฝันเป็นจริง จะประจักษ์ บรรจบที่
เหมือนจะมี ความรัก ฤาหาไม่
อยู่ที่ฟ้า เบื้องบน จะเห็นใจ
แสงตะวัน ส่องอำไพ ฤาโรยรา

ถึงเราห่าง โปรดรู้ไว้ ว่าคิดถึง
แสนคำนึง ส่งไป ว่าห่วงหา
ฝากแสงดาว ฝากสายลม ฝากนำพา
ฝากดวงใจ ผ่านนภา ไปหาเธอ

ข้ามคืนวัน ที่เงียบงัน ไปด้วยกัน
ข้ามผ่านมัน ด้วยใจ รักเสมอ
ข้ามทุกสิ่ง ให้เราสอง ได้พบเจอ
ข้ามวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ เป็นของเรา

^J^>>แม้จะเป็นเช่นไร.. ฉันก็ได้ตามความฝันของฉัน 
แม้นจะผิดหวัง.. แม้นจะไม่สมดังใจ.. 
แต่เมื่อถึงจุดสุดท้ายแล้ว.. ฉันก็ไม่มีคำว่า.. เสียใจ				
2 สิงหาคม 2547 21:59 น.

ทำตัวเองน่ะ

ardin

เจ็บเองน่ะ ที่ปันใจ ให้กับเขา
เจ็บเองเล่า เมื่อเขาไม่ เห็นคุณค่า
เจ็บเองแล้ว ที่ทุ่มเท ทุกสิ่งมา
เจ็บหนักหนา ใจดวงนี้ ขาดกระจุย

เก็บดวงใจ นี้ไป อย่ารักษา
ให้น้ำตา อาบหน้า จนชาเฉย
ทำให้ใจ ด้านชา ให้เฉยเมย
อย่าเฉลย ดวงใจนี้ แก่ผู้ใด				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟardin
Lovings  ardin เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟardin
Lovings  ardin เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟardin
Lovings  ardin เลิฟ 0 คน
  ardin
ไม่มีข้อความส่งถึงardin