18 กรกฎาคม 2548 17:35 น.

ในโลกความฝัน..สวยงาม

ardin


ในโลกแห่งความจริง 
ไม่ได้สิ่งที่ต้องการ
ดูเหมือนเป็นตัวมาร 
เมื่อต่อต้านความเป็นจริง

ในโลกแห่งความฝัน 
ดูเหมือนฉันมีทุกสิ่ง
ความฝันงดงามยิ่ง
ได้แนบอิงเธอเคียงกาย

นั่งดูแต่รูปเธอ 
แล้วก็เพ้อใจลอยหาย
คิดถึงไม่รู้วาย 
จะเป็นจะตายก็เพราะเธอ

นั่งเรียนไม่รู้เรื่อง
ไม่กระเตื่องมัวแต่เผลอ
สมองฝังภาพเธอ 
นอนละเมอจนตกเตียง

ทุกครั้งที่เดินสวน
ใจมันรวนเหมือนมีเสียง
คอยฟังได้ยินเพียง
ดังเปรี้ยงเปรี้ยงในใจเรา

เป็นแค่คนคุ้นเคย
ไม่เกินเลยยังเหมือนเก่า
ใจเธอไม่อยากเดา
กลัวต้องเฉาตรอมใจตน

ขอเก็บรักษาเธอ
เอาไว้อยู่อย่างนี้จน
เต็มเปี่ยมคับใจล้น
ฉันจะขนมาให้เธอ

ตอนนี้มีแค่รัก
ที่ยากนักจะบอกเธอ
ก็กลัวจะต้องเก้อ
ถ้าเธอเสนอแค่เพื่อนกัน

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟardin
Lovings  ardin เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟardin
Lovings  ardin เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟardin
Lovings  ardin เลิฟ 0 คน
  ardin
ไม่มีข้อความส่งถึงardin