27 มกราคม 2552 08:52 น.

...ขอเดินด้วยคน

เฌอมาลย์

34-20090126211723.jpg 
ขอร่วมเรียงเคียงข้าง..สู่..ทางฝัน
ร่วมแบ่งปันบริบท..ความสดใส
มอบ-รับ..ความแหนหวง..แสนห่วงใย
มั่นคงแห่งหัวใจ..จักไม่แปร

เพราะรักเคยผิดหวังจากครั้งก่อน
จนแทบรอนชีวาตม์..ด้วย..บาดแผล
เจ็บรวดร้าว..รานทรวง..ทั้งดวงแด
จนเธอแก้กลับหาย..ด้วยสายใย

จนหัวใจ..กลายดีดังที่เห็น
รอยแผลเป็นเร้นหาย..กลายสดใส
ที่เหน็บหนาว..กลับคุ้น..ด้วยอุ่นไอ
ดั่งฝนซาฟ้าใส..ได้เพราะเธอ

จึงอยากถาม..ความนัย..ใจเธอบ้าง
คนร่วมทาง..สานฝันมั่นเสมอ
มีหรือยัง..ที่..ประสบฤาพบเจอ
หมายเสนอ..ฝากใจ..ให้ดูแล 

ฝากหัวใจไถ่ถามถึง..ความรัก
หมายสมัคร..รักนี้ที่เธอแน่
ขอเป็นเทียนส่องสว่างกลางดวงแด
หวังเพียงแค่อย่าหมางเมิน..ขอเดินด้วยคน..


				
20 มกราคม 2552 14:41 น.

..ให้ตายไปกับใจ..

เฌอมาลย์

0dAgwvaxTq4wa9fhUfDKp4nHo1_500.jpg
สุ ด ป ล า ย ฝั น วั น ห ม่ น ร ะ ค น เ ห ง า
ภ า พ ค ว า ม ห ลั ง ก่ อ น เ ก่ า ยั ง เ ฝ้ า ห ล อ น
รั ก ติ ด ล บ จ บ ไ ม่ ล า ยั ง อ า ว ร ณ์
เ ฝ้ า ท อ ด ถ อ น อ า ลั ย ส า ย ใ ย รั ก

ส า ย สั ม พั น ธ์ สิ้ น ล ง ที่ ต ร ง ไ ห น
เ ห ตุ ผ ล...ค น ล า ไ ก ล...ไ ม่ ป ร ะ จั ก ษ์
ก่ อ น ง ด ง า ม ค ว า ม ห ม า ย ค อ ย ท า ย ทั ก
ค ว า ม พั น ผู ก ถู ก ไส ผ ลั ก รั ก ล า ไ ก ล

มิ รู้ เ ห ตุ เ ล ศ ร้ า ง รั ก จ า ง จ า ก
รั ก พ ลั ด พ ร า ก ก่ อ ผ ล จ น ห วั่ น ไ ห ว
ฉั น ค น เ จ็ บ มิ รู้ ซึ้ ง ถึ ง ค ว า ม นั ย
ย า ก ค ว้ า ไ ข ว่ ฤ า ยื้ อ ยุ ด เ กิ น อุ ท ธ ร ณ์

มิ เ ต รี ย ม ใ จ ไ ว้ เ ห ลื อ เ ผื่ อ ค ว า ม เ จ็ บ
จึ ง ข อ เ ก็ บ รั ก นี้ เ ป็ น อ นุ ส ร ณ์
รั ก ส ล า ย ทำ ร้ า ย ใ จ แ ท บ ข า ด ร อ น
ต ร า บ ม้ ว ย ม ร ณ์ ค ง ม ล า ย ไ ป กั บ ใจ
				
13 มกราคม 2552 16:22 น.

...มิตรภาพ....

เฌอมาลย์

32-20090112220140.gif
ต่างที่มาที่ไปในวันก่อน
กลับโคจรพานพบประสบขวัญ
จากคนอื่นคนไกลในวานวัน
กลับเป็นคนสำคัญในวันนี้..

คราท้นทุกข์ปลุกใจมิให้ท้อ
คอยเติมต่อแรงใจมิหน่ายหนี
คอยเคียงข้างร่วมเรียงเคียงฤดี
มิเคยมีคำเหน็บให้เจ็บใจ

ล่วงเวลาหลายปีที่รู้จัก
ซาบซึ้งนักในน้ำมิตรจิตสดใส
ผ่านเรื่องราวร้ายดีที่เป็นไป
รับรู้ได้ด้วยใจที่ให้กัน

ผ่านอีกปีที่ใจได้รับรู้
จะคงอยู่มิเลือนเสมือนฝัน
คือมิ่งมิตรสถิตอยู่คู่ชีวัน
นิจนิรันดร์..คำว่าเพื่อนมิเลือนลืม				
7 มกราคม 2552 09:03 น.

..จบกลัวเจ็บ..

เฌอมาลย์

12-20070618145825.jpg
เพียงแค่คิดก็ติดลบ"จบกลัวเจ็บ"
ฝืนทนเก็บความรู้สึกลึกหวาดหวั่น
เพียงแค่คิดว่าเลิกคบจบสัมพันธ์
หัวใจนั้นแทบสลายตายทั้งเป็น

ด้วยหัวใจไม่คุ้นการสูญเสีย
ยอมเป็นเบี้ยล่างใจให้เขาเข่น
เจ็บทนฝืนกลืนกล้ำน้ำตากระเซ็น
ดีกว่าเห็นเขาจรมิย้อนคืน

แม้วันนี้เจ็บปวดรวดร้าวบ้าง
อาจเคว้งคว้างตรอมตรมมีขมขื่น
แต่เพราะรักเหลือล้นทนกล้ำกลืน
น้ำตารื้นสะอื้นช้ำก็จำทน

จึงยินยอมพร้อมใจให้ความเจ็บ
แม้หนาวเหน็บเก็บซุกทุกข์หมองหม่น
ทรมานผลันเปลี่ยนคงเวียนวน
ยอมจำนนเพราะรักเกินหักลา


				
Calendar
Lovings  เฌอมาลย์ เลิฟ 77 คน

Pheem

วฤก

โคลอน

หมอกจาง

เชษฐภัทร วิสัยจร

เพียงพลิ้ว

อัลมิตรา

น้ำ

ฤกษ์ ชัยพฤกษ์

ผู้หญิงไร้เงา

พี่ดอกแก้ว

แทนคุณแทนไท

แก้วประเสริฐ

กุ้งหนามแดง

แมงกุ๊ดจี่

ประภัสสุทธ

รการต์

พฤหัส กฤษชยรักษ์

บินเดี่ยวหมื่นลี้

ร้อยฝัน

วารี ที่สลาย

ลักษมณ์

dark side of mind

ผู้หญิงช่างฝัน

มนต์กวี

ท่องเมฆา

ก้าวที่...กล้า

เพรง.พเยีย

ลูกหว้า

เจน_จัดให้

ดอกบัว

นักจิตนาการ

เฌอมาลย์

เปเป้ซังแม่มู๋ผู้เดียวดาย

ครูพิม

คอนพูทน

ก่องกิก

ลานเทวา

อินสวน

คีตากะ

พิมญดา

ยาแก้ปวด

บนข.

กันนาเทวี

กิ่งโศก

ครูกระดาษทราย

แก้วประภัสสร

KIRATI

จอมปราชญ์แดนอาคเนย์

รักคนดี

ห้าเจ้าจอม

**.. เช่นรวีโชติ..**

แกงเขียวหวาน

คนกรุงศรี

มวลภมร

ดาวศรัทธา

ไร้มาลย์ยา

cicada

เปลวเพลิง

เ ที ย น ห ย ด

din

เบยองจุน

สีเมจิก

ศรีสมภพ

นักสืบไร้ชื่อ

ชากร

บุญพร้อม

Bankok

Daosaddha

Jackie

ไผ่ลู่ลมม

Surapa

ศรีปาด เฟสเก่าโดนระบบลบเฉยเลย

Prayad

Parinya

โดยคำ

จิ๊กจ้า

ไม่มีข้อความส่งถึงเฌอมาลย์