15 พฤศจิกายน 2555 09:46 น.

รอให้ถึงวันนั้น

cicada


ต้องเดินเดี่ยวเหน็บหนาวคราวลมหวน
จะค่ำครวญอย่างไร..ก็ไร้ผล
เป็นทำนองของชีวิตลิขิตวน
ทนหมองหม่นเป็นประจำจนช้ำแด

แม้นว่าฟ้ามีใจให้เสมอ
ขืนเผยอฝันไกล..ใจเป็นแผล
มีเสื้อหนาว..ผ้าผวย ช่วยดูแล
สักวันแก่เหี่ยวแห้ง...แร้งคงรุม

				
  cicada
ไม่มีข้อความส่งถึงcicada