30 พฤษภาคม 2549 14:00 น.

...สู่สมดุลย์...

dark side of mind

.........................................................................................

   บนโลกทุนนิยมอันกลมกลิ้ง
มากมายสิ่งลวงตามายาหลอน
จริงเป็นเท็จเท็จเป็นจริงอิงละคร
บทกะล่อนน้ำเน่ายังเร้าใจ

   ต้องดิ้นรนขวนขวายกระหายโหย
มุ่งกอบโกยอยู่ตลอดจึงบอดใบ้
ทะยานอยากยึดมั่นจนบรรลัย
ยุคสมัยวิกฤติกาลยากผ่านพ้น

   กระแสโลกาภิวัฒน์พัดไหลบ่า
ท่วมปัญญามืดดับจึงสับสน
จิตวิญญาณหมองมัวลืมตัวตน
ความเป็นคนถดถอยด้อยค่าคุณ

   โลกดำรงอยู่ในความไม่เที่ยง
แม้เอนเอียงตามโลกที่โยกหมุน
แต่แน่นหนักหลักธรรมคอยค้ำจุน
จึงสังคมสมดุลย์ไม่วุ่นวาย

..........................................................................				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟdark side of mind
Lovings  dark side of mind เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟdark side of mind
Lovings  dark side of mind เลิฟ 3 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงdark side of mind