9 สิงหาคม 2555 01:46 น.

...ส่งใจ ไปหาใจ...

dark side of mind

...

   ล่วงคืนค่ำฉ่ำฝนจนฟ้าสาง
ขอบฟ้ากว้างเรืืืองรองแสงทองฉาย
ต้องไอหมอกหยอกล้อทอประกาย
ความหนาวคลายอวลกรุ่นด้วยอุ่นไอ

   บุปผาแย้มผลิบานกว่ากาลก่อน
สลัดกลีบเกสรซึ่งอ่อนไหว
ชูช่องามตามวันคืนสูงขึ้นไป
ดังจะไขดวงจิตที่ติดตรึง

   แม้อยู่คนละฝั่งของฟากฟ้า
มิเกินกว่าพลังรักจักแผ่ถึง
อกกำซาบอาบร่ำทุกคำนึง
ร่วมน้ำหนึ่งมีรักเป็นมรรคา

   ฝนสร่างซาฟ้าใสใจสว่าง
หอมมิจางรวยรินกลิ่นบุปผา
ชูช่องามความดีที่ศรัทธา
ทรงคุณค่าสูงขึ้นไป...ที่ใจเรา				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟdark side of mind
Lovings  dark side of mind เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟdark side of mind
Lovings  dark side of mind เลิฟ 3 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงdark side of mind