18 มกราคม 2549 14:49 น.

...อย่าทำผิดซ้ำซาก...

dark side of mind

จงระลึกถึงคติพจน์ว่า

" Do no wrong is do nothing "......ทำอะไรไม่ผิดเลย ก็คือไม่ทำเลย

   ความผิดนี้แหละเป็นครูอย่างดี ควรจะรู้สึกบุญคุณของตัวเองที่ทำอะไรผิดพลาด และควรสบายใจที่ได้พบกับอาจารย์ผู้วิ้ศษ คือความผิด
   
   จะได้ตรงกับคำว่า " เจ็บแล้วต้องจำ "
   
   ตัวทำเอง ผิดเองนี่แหละเป็นอาจารย์ผู้วิเศษ เป็น..Good Example..ตัวอย่างที่ดี เพื่อจะได้จดจำไว้ สังวรระวังไมให้ผิดต่อไป แล้วตั้งต้นใหม่ด้วยความไม่เลินเล่อ เผลอประมาท
   อดีตที่ผิดไปแล้ว ก็ผ่านล่วงเลยไปแล้ว แต่อาจารย์ผู้วิเศษยังคงอยู่ คอยกระซิบเตือนใจอยุ่เสมอทุกขณะว่า " ระวัง! อย่าประมาทนะ อย่าให้ผิดพลาดเช่นนั้นอีกนะ "

   ผิดหนึ่งพึงจดไว้........ในสมอง
เร่งระวังผิดสอง............ภาคหน้า
สามผิดเร่งคิดตรอง.......จงหนัก เพื่อนเอย
ถึงสี่อีกทีห้า...................หกซ้ำอภัยไฉน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟdark side of mind
Lovings  dark side of mind เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟdark side of mind
Lovings  dark side of mind เลิฟ 3 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงdark side of mind