5 กุมภาพันธ์ 2549 21:00 น.

...หมู่..ซึ่งอยู่ไม่เป็นผาสุก...

dark side of mind

...................................................................................
...................................................................................

   วิถีใจวิสัยทัศน์ท่วมอัตตา
หาบคอนบ่าแบกหามด้วยความหลง
เก่งพลิกแพลงแปลงกฎ...คดจึงตรง
จวนถึงคราอัสดง...คงไม่นาน (รอไหวป่าว?)

   งาบเร็วอย่างคางคกตระหวัดลิ้น (เงียบปานเป่าสาก)
ปีหมาหอนปล้อนปลิ้นกินล้างผลาญ
ซื่อ..คืออด คดโครตไวชงใส่พาน
ยุคสามานย์ โพโม คนโสมม..

..................................................................................
..................................................................................				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟdark side of mind
Lovings  dark side of mind เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟdark side of mind
Lovings  dark side of mind เลิฟ 3 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงdark side of mind