31 มกราคม 2545 01:26 น.

มองตัวเอง

Jennie

คนที่น่าสงสาร
ไม่ใช่คนหูหนวก ตาบอด เป็นใบ้
แต่กลับเป็นคนตาดี หูดี พูดได้
ที่ไม่ยอมมอง ไม่ยอมรับฟัง และไม่ยอมพูด
ในสิ่งที่ควรเห็น ควรได้ยิน และควรพูด ต่างหาก 

นวลศิริ เปาโรหิตย์ 
จากหนังสือ ค้นหา				
31 มกราคม 2545 01:12 น.

คำคม.......4

Jennie

ดินไม่มีปุ๋ย พืชย่อมไม่งาม
        เช่นเดียวกัน
คุณขาดคุณธรรม จิตใจย่อมไม่สะอาด				
31 มกราคม 2545 00:57 น.

คำคม.........3

Jennie

ความกล้ามักจะมาพร้อมความโกรธ				
31 มกราคม 2545 00:43 น.

คำคม......2

Jennie

ถูกบัณฑิต ตำหนิ
ยังดีกว่าถูกคนพลาสรรเสริญ				
31 มกราคม 2545 00:43 น.

คำคม..........1

Jennie

แม้โง่เขลา ก็จงอย่าคดโกง 
หรือหักหลังใคร				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟJennie
Lovings  Jennie เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟJennie
Lovings  Jennie เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟJennie
Lovings  Jennie เลิฟ 0 คน
  Jennie
ไม่มีข้อความส่งถึงJennie