11 ตุลาคม 2545 00:51 น.

ให้โอกาสตัวเอง

Jennie

จงให้โอกาสตัวเองอีกครั้ง ถ้ารู้ว่าทำผิด
จงเริ่มต้นใหม่ไม่มีคำว่า สายเกินไป
 จงเริ่มทำ ณ บัดนี้
    

    ถ้าเราไม่ให้โอกาสตัวเอง แล้วใครจะมาช่วยเหลือเราได้ ถึงแม้จะมีคนรอบข้างที่พร้อมให้โอกาส แต่ตัวเราเองไม่ให้โอกาสมันไม่มีประโยชน์เลย
 
     พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือยัง ถ้าพร้อมจงเริ่มทำ ณ บัดนี้				
11 ตุลาคม 2545 00:36 น.

ความสุขอยู่ที่ใจ

Jennie

ความสุขอยู่ที่ตัวเราเองว่าตัวเราจะทำให้มีความสุขมากแค่นไหนก็ตาม การปล่อยวางจะทำให้เรามีความสุขได้
ลองถามตัวเองดูว่ามีความสุขหรือไม่ โดยที่ไม่ต้องเสียงเงินซื้อสิ่งของเลย
ถึงแม้นไม่ว่าจะอยู่ที่แห่งใดก็ตามจะเหนื่อยเพียงใดตัวเราก็มีความสุขได้				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟJennie
Lovings  Jennie เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟJennie
Lovings  Jennie เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟJennie
Lovings  Jennie เลิฟ 0 คน
  Jennie
ไม่มีข้อความส่งถึงJennie