25 กันยายน 2545 21:45 น.

ด้านวัตถุนิยม

Jennie

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ยึดติด
ด้านวัตถุนิยม ฟุ้งเฟ้อ
ตะเกียตะกาย 
ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งต้องการ
ทำให้ลืมด้านคุณธรรม ความดีงามของสังคม				
25 กันยายน 2545 17:44 น.

การใช้ชีวิตร่วมกัน

Jennie

การใช้ชีวิตร่วมกัน ร่วมทุกข์ ร่วมสุข
ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัว
ทุกอย่างปรับเปลี่ยนกันได้เสมอ
อยู่ที่ท่านทั้งสองจะยอมปรับเปลี่ยนอย่างจริงใจ				
25 กันยายน 2545 16:13 น.

หันหน้าเข้ากัน

Jennie

มนุษย์อยู่ด้วยกันหลายคน ย่อมมีการ
เข้าใจผิดเป็นของธรรมดา
แต่เมื่อมีการเข้าใจผิดต้องหันหน้า
เข้ามาพูดแก้ไขซึ่งกันและกัน
ไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างเดินหนี
แล้วปัญหาย่อมไม่มีวัน จบ				
16 กันยายน 2545 18:04 น.

สำคัญอยู่ที่ใจ

Jennie

คนเรานั้น สำคัญอยู่ที่ใจ
    
    ชนะใจตัวเองได้จะชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้
    
     ไม่ว่าจะยากเย็นเพียงไร จะสามารถทำได้ทุกอย่าง				
10 กันยายน 2545 01:28 น.

เมื่อคนเรา........

Jennie

เมื่อคนเราทำผิด.......จงยอมรับผิดความจริง
ถ้าหนีจงหนีระยะสั้น.....ไม่ใช่ระยะยาว
ไม่อย่างนั้น......จะหนีไปตลอดชีวิต
เมื่อถึงเวลาจะไม่สามารถ...........
กลับมาแก้ไขได้อีก....................
จงยอมรับความจริง.................				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟJennie
Lovings  Jennie เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟJennie
Lovings  Jennie เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟJennie
Lovings  Jennie เลิฟ 0 คน
  Jennie
ไม่มีข้อความส่งถึงJennie