2 กรกฎาคม 2546 17:33 น.

การอยู่ร่วมกัน

Jennie

การอยู่ร่วมกัน ยอมมีความคิดเห็นไม่เหมือนกัน
แต่ไม่ควรบังคับ ฝืนใจ ให้ทำในสิ่งที่เค้าไม่ชอบ				
2 กรกฎาคม 2546 17:30 น.

ความรักกับความสงสาร

Jennie

ความรัก กับ ความสงสาร
ไม่สามารถปนกันได้
เ พราะทั้งสองอย่างกำกึ้งกันมาก 

      ความรักส่วนความรัก
      
         ความรักเกิดจากการสงสารจะทำให้เจ็บปวดมากกว่าจากการรักจริงสักคน 
       นี่คือความเห็นเจ แล้วคุณมีความคิดว่า...............				
2 กรกฎาคม 2546 17:10 น.

คุณค่า กับการเอาใจมากไป

Jennie

บางทีการเอาใจมากเกินไป
เค้าอาจะไม่รู้คุณค่าที่เรามีให้

          เค้าจะรู้คุณค่าก็ต่อเมื่อสิ่งที่เค้ากำลังจะเสียไป อย่าไม่มีทางกลับมาได้อีก 
          
          จงรู้คุณค่าที่เค้ามีให้ แล้วคุณจะไม่มีทางที่จะเสียใจ				
2 กรกฎาคม 2546 16:52 น.

จงอย่าประเมินค่าตัวเอง

Jennie

จงอย่าประเมินค่าของตัวเองให้ต่ำต้อยความสารถพิเศษมนุษย์ไม่เหมือนกัน จงภูมิใจกับความสามารถตัวเอง				
2 กรกฎาคม 2546 16:42 น.

การปล่อยให้สบายเกิน

Jennie

การปล่อยให้สบายเกินไปมีแต่เสียคน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟJennie
Lovings  Jennie เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟJennie
Lovings  Jennie เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟJennie
Lovings  Jennie เลิฟ 0 คน
  Jennie
ไม่มีข้อความส่งถึงJennie