27 กันยายน 2553 19:25 น.

จิตครวญรัก...^_^

KIRATI


       จิตครวญรักจากร้างไกลกายให้หวน
     ใจจิตครวญรักจากร้างไกลกายให้
  หวนใจจิตครวญรักจากร้างไกลกาย
ให้หวนใจจิตครวญรักจากร้างไกล

         มองเธอหลงจิตคิดพลันใจใกล้เผลอ
       ไปมองเธอหลงจิตคิดพลันใจใกล้
   เผลอไปมองเธอหลงจิตคิดพลันใจ
ใกล้เผลอไปมองเธอหลงจิตคิดพลัน

         นอนเศร้าจิตคิดถึงทรวงพลันหวั่นเหงา
       สั่นนอนเศร้าจิตคิดถึงทรวงพลันหวั่น
   เหงาสั่นนอนเศร้าจิตคิดถึงทรวงพลัน
หวั่นเหงาสั่นนอนเศร้าจิตคิดถึงทรวง

          แค่เฝ้าหวงรักแอบเอียงลวงถ่วงเหงา
      ทรวงแค่เฝ้าหวงรักแอบเอียงลวงถ่วง
   เหงาทรวงแค่เฝ้าหวงรักแอบเอียงลวง
ถ่วงเหงาทรวงแค่เฝ้าหวงรักแอบเอียง

          แอบพิศมองแค่มีใจเพียงเลี่ยงจิต
      เอียงแอบพิศมองแค่มีใจเพียงเลี่ยง
    จิตเอียงแอบพิศมองแค่มีใจเพียง
เลี่ยงจิตเอียงแอบพิศมองแค่มีใจ

				
21 กันยายน 2553 23:52 น.

รู้ยาก...แต่อยากรู้..^_^

KIRATI


อันว่า...
จิตอิสตรี...รู้ยากหยั่งถึง
มองขึงผึงแผ่...แลเท่าผืนหนัง
แท้เทียบบรรพต...ทั้งโลก...บ่...ยัง
เปรียบเหวลึกยั้ง...ยังพิศจิตมอง

บ่...รู้กระไร...จักใคร่แปรจิต
เหตุผล...ก่นคิด...ผิดผ่านพาลหมอง
แลโลก...มาเท่า...ว่าแท้แลตรอง
กล้ำกลืน...ขื่นร้อง...ปองผิดจิตนาง

บุรุษสุดเขลา...จะเดาใดได้
เมื่อนาง...บ่...ใคร่...จะเผยเปรยสาง
ห่อนรู้ภาพขึง...ผึงแผ่แลกาง
ลอยไร้ทิศทาง...จิตนางภิรมย์

เดาทิศลมภาย...เดาลายคลื่นเห่
เดาจิตทะเล...เร่เรือ...เชื่อสม
บ่...กร่างเดาใจ...ไขจิตนางชม
สุขรัก...ปักชม...ถมแท้...อันใด
				
12 กันยายน 2553 22:06 น.

หยดหนึ่งแห่ง...ความรัก....

KIRATI


ร้าวอารมณ์ขมรักกักกลั่นหวาน
ลมพัดทานรักเร้นเป็นไฉน
ค้นห้องนั้นฝันรั่วขั้วฤทัย
รักซ่อนไออุ่นไว้ใครจะเจอ

เพียงสิทธิ์ครองมองเร้นเป็นวิตก
อกสะทกสะท้านพาลพลั้งเผลอ
สืบสิทธิ์ร้อยรอยช้ำย้ำจิตเบลอ
อกคงเจอกว่าหลบทบทวี

เพียงเอ่ยปากฝากรักหากมันยาก
ยามร่วมรากแล้งคอยพลอยหลีกลี้
หนึ่งเพียงซึ้งพึงรักทักฤดี
ชงชีวีหอมกรุ่นอุ่นชีวัน

เสมือนหยดหนึ่งรดบทชีวิต
เพียงหนึ่งนิดชีพชนม์คงสุขสรรค์
ปล่อยแล้งคอพ้อรักคงสักวัน
เหงามองจันทร์นั่งคิดจิตอาดูร

@@@@@@@@@@@@@@

หวานใด ฤา จะหวานเท่า....
หวานยามเจ้า...ตั้งใจ...จะให้หวาน....
หวานใดเล่า จะขม ระทมทาน....
หวานที่เจ้าต้องการ...ให้ขม...ระทมใจ...

				
Calendar
Lovings  KIRATI เลิฟ 71 คน

วฤก

โคลอน

เชษฐภัทร วิสัยจร

เพียงพลิ้ว

อัลมิตรา

ฤกษ์ ชัยพฤกษ์

ผู้หญิงไร้เงา

แทนคุณแทนไท

กุ้งหนามแดง

แมงกุ๊ดจี่

ประภัสสุทธ

รการต์

พฤหัส กฤษชยรักษ์

บินเดี่ยวหมื่นลี้

ร้อยฝัน

pigstation

หิ่งห้อยน้อยใจ

ลักษมณ์

มนต์กวี

สองตุลา

ท่องเมฆา

ก้าวที่...กล้า

กวีปกรณ์

ดอกบัว

เฌอมาลย์

ว.มหรรณวา

เปเป้ซังแม่มู๋ผู้เดียวดาย

ครูพิม

คอนพูทน

สายธารน้ำใจ

ก่องกิก

คีตากะ

ขุนศรี

พิมญดา

ยาแก้ปวด

ทิพย์โนราห์ พันดาว

บนข.

กันนาเทวี

กิ่งโศก

ไหมแก้วสีฟ้าคราม

ครูกระดาษทราย

แก้วประภัสสร

KIRATI

จอมปราชญ์แดนอาคเนย์

คืนแรมสามค่ำหน้าร้อน

ห้าเจ้าจอม

**.. เช่นรวีโชติ..**

แกงเขียวหวาน

มวลภมร

ดาวศรัทธา

cicada

เปลวเพลิง

หญิงบ้า

เ ที ย น ห ย ด

din

เบยองจุน

สีเมจิก

นักสืบไร้ชื่อ

ชากร

บุญพร้อม

พาดกลอน

แย้ม ไกลวันเกิน

แม่น้ำในฟ้า

Arm

Jackie

ไผ่ลู่ลมม

ศรีปาด เฟสเก่าโดนระบบลบเฉยเลย

ศุทธิกมล

Prayad

Parinya

จิ๊กจ้า

  KIRATI
ฝากข้อความไว้เนี่ยะ ดอกเบี้ยร้อยเท่าไหร่