30 เมษายน 2547 10:35 น.

...กระเสือกกระสน...

kOrOkOsO

กระเสือกกระสน

๑  พายุกระหน่ำซ้อน     เกลียวกลืน
จักตื่นพื้นทะเลยืน        ผงาดท้า
กระเซ็นสาดซัดครืน       สะบัด สไบ
แทงฉลักลายวาดฟ้า      ส่ายเต้นเล่นทำนอง 

๑  ปากกวัดปลายพู่น้ำ    ละเลง
แต้มแต่งแบ่งตามเพลง     พลิ้วคลื่น
โถมกระหน่ำมิเกรง        ถลาลื่น ตื่นตระหนก
ระหำเยี่ยงบ้าใบ้ฟื้น        กระโดดโต้รำถวาย

๑  กากระเรียนนกแร้ง     แข่งบิน
ตบจิกกัดขาดวิ่น         กลิ่นย้อน
ไหลแดงหยาดรวยริน      สะอึก สะอื้น
ฉกโฉบอกสั่นร้อน        สั่นสู้รู้ตาย

๑  ปลากระโจนโดดจ้ำ     ลอยคอ
แผลแหว่งแหวกศอกสอ     ห้อยต่ำ
ดิ้นกระดิกพลิกรอ         ลมสอด หยอดลง
ยากจักหายคืนถ้ำ         ร่ายฟ้อนซ่อนกาย				
28 เมษายน 2547 16:03 น.

...แม่แผ่นดิน...กำเนิดแม่ ตอนที่ ๓

kOrOkOsO

๑   พุทธมนต์เทพหลั่งน้ำ       โบราณ
จักโปรดอาลักษณ์ขาน          อ่านแจ้ง
สถาปนาราชทาน              สมเด็จพระราชินี
ยศยิ่งมหาบ่แห้ง               เกียรติไท้สกุลแม่ 

๑   ม่านเหลืองทอจรสฟ้า       ดาษดื่น
เสด็จประทับพักคืน            รื่นล้ำ
ตำหนักเปี่ยมสุขชื่น            ดื่มด่ำ ค่ำเช้า
สามพลบซบทรวงย้ำ           แม่น้องครองกานต์

๑   ฉัตรมงคลเคลื่อนคล้อย     พฤษภา
ภิเษกบรมราชา               เจิดจ้า
เสด็จครองราชย์ธาดา          ธิราช ใต้ไท
เศวตฉัตรแก้วกล้า            เกริกก้องเกรียงไกร

๑   ธ ภูมีโปรดเกล้าฯ          พระราชทาน
พระยศแม่เลื่อนฉาน           แต่งตั้ง
อิสริยศักดิ์จาร                สมเด็จ พระนางเจ้า
พระบรมราชินีรั้ง              จ่อท้ายนามเดิม

๑   คราพิธีเสร็จสิ้น           ราชา ภิเษก
ตามเสด็จภรรดา              อีกครั้น
พระศรีแม่อาสา               ถวายรับ รักษา
เทียวทั่วสวิสเสี้ยวสั้น           จิตคล้อยนิวัตน์

๑   ธรรมราชาเอกก้อง         กาญจนา
ผ่องผุดดุจดารา                ขี่ฟ้า
ธ พ่อเลื่อมศาสนา              ใสส่อง ผ่องคุณ
ผนวชสวดธรรมอ้า             กล้าแกร่งแรงบุญ

๑   สนองตอบต่อเจ้า           บุพการี
แทนห่มจีวรชี้                 หลุดพ้น
ธรรมรสสั่งสอนดี               กว่าอ่าน รู้เอง
ปฏิบัติเคร่งล้น                เลิศผู้ใดแล

๑   ภารกิจมอบแล้ว           แด่แม่
งานราชหลวงดูแล             พสกพ้อง
ปกปักษ์รักษ์แทนแก่           ตาพ่อ ลาผนวช
จรดสิบห้าคืนน้อง              พี่แก้วขวัญตา

๑   เก่งประเสริฐเทิดหล้า       ปฐพี
สามารถเชี่ยวชาญศรี           แม่ไท้
งามเรืองเลื่องลือชี้             สมชื่อ ฤๅนาน
งามยิ่งสมเด็จไซร้              มาตฤแม้นพระบรมราชินีนาถ

๑   นับจับความว่าไว้           เก่าก่อน
ลำดับสององค์อร               แก้วแม่
ไท้หนึ่งแรกอักษร              พระมิ่ง พระศรี
พัชรินทราแท้                 คู่ห้าจุลจอมใจ 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าฯพระพุทธเจ้านายกรกฤษฏ์ สุรพิพิธ
ผู้ประพันธ์				
25 เมษายน 2547 21:25 น.

...แม่แผ่นดิน.......กำเนิดแม่....๑ ตอนที่ ๒

kOrOkOsO

๑   ภูมีพ่อเสด็จขึ้น          เถลิงถวัลย์
ลำดับนับราชย์ครัน          ที่เก้า              
แห่งวงศ์จักรีวรรณ          กษัตริย์ มหาราช
สืบต่ออยู่หัวเกล้า            พี่เจ้าเชษฐา

๑   ครั้นสองสี่เก้าหนึ่ง        ศกราช
พ่อหม่อมพักแลญาติ          อยู่เฝ้า
ภูมีพ่อประพาส              ยุโรป ปารีส
เมืองต่างแดนไกลก้าว         เที่ยวถ้วนล้วนบ่อย

๑   อุบัติเหตุข่าวร้าย          เกิดแก่
ประสบประจบแจ             แล่นล้อ
ชนบรรทุกยุบแย่             รถพ่อ ประสาน
เขตนอกโลซานน์จ้อ           สลดเศร้าข่าวดัง 

๑   พาดหัวพาดข่าวแจ้ง        สาหัส
พระพักตร์พระเศียรอัด         รับเข้า
พระพ่อพักปฏิบัติ              ประทับ รักษา
 แรกอยู่พำนักเฝ้า             เยี่ยมไข้ปฐมเทียว  

 ๑   เพาะบ่มติดชิดใกล้         พยาบาล
สนิทแนบแน่นนาน             แน่นแฟ้น
เริ่มก่อต่อรักสาน               กระชับ วับวาว
จ้าเจิดจรัสแม้น                ข่าวหมั้นข่าวดอง

๑   สนิทแนบแน่นร้อย         ดวงใจ
จักยิ่งแม้นมากให้              นุชน้อง
จักคุ้นจักเคยใคร่              ชื่นชอบ เอ็นดู
จักแม่พระนอมพ้อง             สบต้องตาแล  

๑   โลซานน์นคเรศก้อง         ปฐพี
พระราชหมายหมั้นนี้             สิบเก้า
เดือนเจ็ดฟากตกชี้              ถือฤกษ์ ถือยาม
สวมเพชรธำมรงค์เข้า            หน่วงนิ้วเรียวงาม  
            
๑   พุทธศกราชพ้อง            เดียวกัน
สองสี่เก้าสองครัน               จัดขึ้น
ประกาศข่าวทันควัน             ถึงที่ เมืองสยาม
พสกชื่นระรื่นขึ้น                ปลาบปลื้มเปรมปรีดิ์

๑   กาลลุล่วงผ่านพ้น            เจ็ดเดือน
หลังม่านฉากรักเยือน             ฉ่ำฟ้า
นิวัติกลับสู่เฮือน                ประเทศ ถิ่นไทย
เสด็จตามพ่ออ้า                 คู่เหน้าหมั้นหมาย

๑   จากตำหนักเลิศหล้า          วัฒนา
ประทับรถยาตรา                 ขับข้าม
เลียบเทียบจอดเรือท่า             เดินสมุทร สุดขั้ว
จากท่าวิลล์ฟรังซ์ห้าม              สลดไห้กรมกรอม 

๑   ลัดเลาะสมุทรข้าม            ชลมารค
เมืองท่าผ่านละฟาก               อู่เข้า
อินเดียสู่คลองปาก                สุเอช เล่นน้ำ
ล่องท่องลังกาก้าว                 ถ่อเหย้าสิงคโปร์

๑   จวบเสด็จกลับบ้าน            พร้อมวงศา
จอดนิ่งเฉียบเทียบท่า              ฝั่งเข้า
กระบวนรับมิ่งมหา                พระคู่ แก้วขวัญ
ลือเลื่องสีชังเฝ้า                  นบไหว้วันทา 

๑   พระเพลิงห่มพี่ไหม้            อาดูร
เสากิ่งใหญ่เกื้อกูล                จากน้อง
เชษฐาพี่พลัดสูญ                  พลัดถิ่น กลิ่นอวร                
ไป่ลับประชาซ้อง                  เยี่ยงแก้วพระมรกต

๑   พระบรมศพเสร็จสิ้น            พระเพลิง
จักหนึ่งเดือนเถลิง                 แห่ใกล้
พระราชาภิเษกเถกิง                สมรส สมรัก
ครองคู่สง่างามให้                  เชิดหน้าชูเมือง

๑   จรดยี่สิบแปดเข้า              เดือนห้า
สองสี่เก้าสามตรา                  ศกนี้
วังสระปทุมหรรษา                 ชมชื่น ตื่นตา
ทรงจดทะเบียนชี้                  ร่วมผู้ลงนามด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าฯพระพุทธเจ้านายกรกฤษฏ์ สุรพิพิธ
ผู้ประพันธ์				
25 เมษายน 2547 21:05 น.

...แม่แผ่นดิน.......กำเนิดแม่....๑

kOrOkOsO

แม่แผ่นดิน

                   ตอน  กำเนิดแม่.๑

๑   ยลเวียงวังแม่เจ้า      คลองผดุง
ตำหนักริมน้ำคุ้ง          คุ้มฉ่ำ
ปากคลองท่าไกลทุ่ง        ละฟาก กรุงเกษม 
สองฝั่งพระยาน้ำ          ย่านนี้พำนัก

๑   ศุกร์สิบสองเจ็ดห้า     ดารา
ศกวอกรุจิรา             หนึ่งคล้อย
กำเนิดมุกธิดา            องค์ใหญ่ แลนา
งามยิ่งงามชดช้อย         ร้อยหมื่นชื่นชม  

๑   พ่ออยู่หัวปกเกล้า      ชาวไทย
พระราชทานนามไว้        ให้แม่
สิริกิติ์ฤๅทัย            ตามแต่ง ตามศรี
หมายมิ่งสกุลแท้           แซ่ซ้องปากคลอง  

๑   พระนามงามยิ่งแท้     คำไหน
หาสิ่งประเสริฐไกล         กว่านี้
แปลตรงบ่งบอกใบ้         ถึงถิ่น ธารา
ยอดยิ่งมิ่งศรีชี้            แห่งผู้กิติยากร

๑   หน่อเนื้อเชื้อหม่อมเจ้า   นักขัตร มงคล
หม่อมแม่บัวสูงรัตน์         จักรแก้ว
เป็นพี่ใหญ่แห่งวัจ -         ฉละศักดิ สกุล
นุชบุษบาพิศแพร้ว          หม่อมน้องปองขวัญ

๑   อนุบาลบ่มชั้น          ราชินี
เพียรก่อนประถมลี้          แยกย้าย
คอนแวนต์หนึ่งเที้ยรชี้       ถึงมัธ - ยมแล
เซ็นต์ชื่อฟรังซิสป้าย         ต่อท้ายซาเวียร์ 

๑   ฝันแรกริเริ่มรู้          ดนตรี
เรียนรักเปียโนที่            แห่งนี้
กาลจำโยกย้ายปี            สองสี่ แปดเก้า
ออกนอกเซ็นต์เจมส์ลี้        สุดโค้งโต่งได   

๑   พำนักประหนึ่งย้าย       ต่อเนื่อง
จากฟากเกาะเลาะเมือง        ข้ามเขต
สู่เดนมาร์กรุ่งเรือง           เนืองแน่น ผู้คน
ฝะหรั่งแปลกแยกเพศ        ไม่ซ้ำหน้าจำ  
    
๑   ระเหหนหลุดพ้น         อีกครา
แปรเปลี่ยนมนิมนา          ถั่นให้
ฝะหรั่งเศสประท่า            เมืองชิด ติดกัน
ประทับปารีสไซร้            ไป่ช้าคืนสม

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าฯพระพุทธเจ้านายกรกฤษฏ์ สุรพิพิธ
ผู้ประพันธ์				
11 เมษายน 2547 04:21 น.

...น้ำค้าง...

kOrOkOsO

...น้ำค้าง...

๑   พฤกษาเขียวห่มไม้       ดินดำ
ใบแผ่กางเงางำ              ภพพื้น
กิ่งก้านแตกแยกลำ           ออกผุด สุดสง่า
ดอกดื่มฝนหล่นชื้น           ฉ่ำช้ำน้ำค้าง   

๑   หยาดรินไหลหยดย้อย     โรยปราย
ย่ำรุ่งฟุ้งฉ่ำสาย              ฉ่ำฟ้า
กระเซ็นซ่านม่านพราย        พะพร่ำ พะพรั่น
พรูพรั่งพรูสู่หล้า             อยู่หน้าบนใบ

๑    อวลอุ่นไอแดดร้อน      จรสจอน
ทาทาบผิวใบก่อน            กรอบแห้ง
จักเพราะขาดน้ำนอน         นองหยด รดค้าง
ตะวันส่องน้ำค้างแป้ง         แจ้งจับขับเมฆา  

๑   หมอกจางลางเลื่อนย้าย    สะโพก
เดินดุ่มเดินโขยก            ขยับก้าว
กระชั้นไล่ลามโลก            ลามล่า ฆ่าเวลา
เผลอแพล็บกระโดดเท้า        เขย่งเข้าเก้าโมง.				
Calendar
Lovers  2 คน เลิฟkOrOkOsO
Lovings  kOrOkOsO เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟkOrOkOsO
Lovings  kOrOkOsO เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟkOrOkOsO
Lovings  kOrOkOsO เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงkOrOkOsO