27 ธันวาคม 2548 15:13 น.

เสิ้ยวเศษที่พึงจะพอมี

kOrOkOsO

.......เสิ้ยวเศษที่พึงจะพอมี.......

 .พอถึงเวลาที่จะเอ่ยจะพูด
ปากกลับแห้งสนิท...เหมือนซิบกางเกง
หากแต่เขาและเธอเดินจากไป
ใจกลับกระวนกระวาย...

รัวเต้น....เหมือนผีเข้า
กระสับกระส่าย......กลับบ้านก็นอนไม่หลับ
เดินวนไปวนมา......อยู่นั่นแหละ
เหมือนคนหรือเปล่า....ยังไม่มั่นใจ

....เชอะสมน้ำหน้า..อดสะแหละดี
กลัวอยู่นั่นแหละ...กล้าๆบอกไปก็รู้เรื่องแล้ว

....ว่าจะหักอกเขา
หรือ.......ถูกหักอกเราเอง.				
17 ธันวาคม 2548 11:50 น.

Reward of my life....

kOrOkOsO

If one travels from a distant place,
   one often wants to collect simple pleasures,
 quenching his/her thirst of hapipiness by visiting the North of Thailand.
      A flower is an emotional reward,
    representing heart.....encouraging soul......replacing what one is searching............

      What is answer ?..................................................................				
Calendar
Lovers  2 คน เลิฟkOrOkOsO
Lovings  kOrOkOsO เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟkOrOkOsO
Lovings  kOrOkOsO เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟkOrOkOsO
Lovings  kOrOkOsO เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงkOrOkOsO