21 กุมภาพันธ์ 2546 16:44 น.

คิดถึงเหลือเกิน

may

ได้ยินไหมเสียงเบา-เบา
ที่ผ่านมายามเช้า บ่าย
เสียงที่ไม่ได้ดังมากมาย
แต่มีความหมายมากมี
           ส่งผ่านไปกะสายลม
ฝ่าเมฆฝน สายนที
ส่งถึงเธอ...คนดี
คนทางนี้คิดถึงเหลือเกิน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟmay
Lovings  may เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟmay
Lovings  may เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟmay
Lovings  may เลิฟ 0 คน
  may
ไม่มีข้อความส่งถึงmay