13 มีนาคม 2555 14:18 น.

... " ดิรัจฉาน ฤๅ มนุษย์ ? " ...

MomMamSan

429847_248288435264312_100002494735068_5

                ดิรัจฉานสัตว์น้อยด้อยอากัป
                แม้อาภัพด้วย "กฎกรรม" นำสนอง
                เวียนมาเกิดในสภาพหลากมุมมอง
                แต่ยังควรไตร่ตรองในกิริยา

                มันสมองน้อยนิดยังคิดได้
                เทียบกับกายเหล่าสัตว์ "มนุษา"
                สมบูรณ์พร้อม ร่าง-จิต ดูงามตา
                อนิจจาพฤติกรรมน่าทำใจ 

                มันสมองยิ่งใหญ่หาใดเปรียบ
                หากทวนเทียบกิริยาน่าสงสัย
                "ประเสริฐ"แน่จริงแท้สักปานใด
                ตรึกนึกให้ลึกซึ้งซึ่งอาการ

                ดิรัจฉานสัตว์น้อยเหมือนด้อยค่า
                โปรดถี่ถ้วนพิจารณาดั่งว่าขาน
                จัก "ชั่วชาติ" "ตื้นเขิน" เกินประมาณ
                หรือ "ประเสริฐ" ควรกราบกราน กว่า "สัตว์คน"

                วันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๕๔ เพลา ๑๕.๒๒ น.
				
29 กุมภาพันธ์ 2555 13:53 น.

... " ทานตะวัน @ ไร่ปลูกรัก " ...

MomMamSan

270501_118054778287679_100002494735068_1				
28 กุมภาพันธ์ 2555 12:10 น.

... " ป ล ง " ...

MomMamSan

423582_239346312825191_100002494735068_4				
1 กุมภาพันธ์ 2555 14:37 น.

... " งาม ที่ ใจ " ...

MomMamSan

419976_220906478002508_100002494735068_4

            ต่ำเตี้ยเลี่ยดินอย่าง "ดอกหญ้า"
            กลับไม่ไร้ราคาดังตาเห็น
            ยังซ่อนซึ่ง "งดงาม" ตาม "อยู่-เป็น"
            แม้ซุกซ้อนในหลืบเร้นยังเห็น "งาม"

            "ดี-ชั่ว" ปั้นแต่งตามแรง "กรรม"
            คือ "ธรรม" อันเที่ยงแท้ทั้ง "โลกสาม"
            "เลวทราม" "ประเสริฐสุด" ล้วน "รูป-นาม"
            ระลึกรู้แล้วตรึกตามเริ่มที่ "ใจ"

            พุธที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๕ เพลา ๑๑.๑๑ น.
				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟMomMamSan
Lovings  MomMamSan เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟMomMamSan
Lovings  MomMamSan เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟMomMamSan
Lovings  MomMamSan เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงMomMamSan