20 ตุลาคม 2549 11:56 น.

. . . ดวงใจกับความคิดถึง . . .

MomMamSan

16xqq586.jpg
ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมา ด้วยความหวังว่าจะมีเธออยู่ใกล้ๆ

แต่เพราะความห่างไกล จึงมีเพียงหัวใจที่คิดถึงกัน

" คิดถึงนะ คนดี " จากใจดวงนี้ มอบแด่เธอเท่านั้น

รักมั่นและผูกพัน มิเคยแปรผันตั้งแต่วันที่ได้พบเจอ


" คิดถึงแสนคิดถึง " ทุกห้วงคำนึง ซาบซึ้งและห่วงหา

รู้ไหมว่าทุกเวลา มีลมหายใจออกมา ก็เพียงเพราะเธอ

พร่ำบอกความคิดถึง เพราะใจรำพึง อย่างนั้นเสมอๆ

แม้ไม่ถึงกับละเมอ ใจก็มีเพียงเธอตราบชั่วนิจนิรันดร์

10ryc484.jpg09nio530.jpg05jez220.jpg05djw306.jpg02ayh889.jpg02dcc853.jpg				
5 ตุลาคม 2549 15:44 น.

. . . ธารธรรม . . .

MomMamSan

04sma737.jpg
    ธารธรรมไหลเรื่อยล้น..........รินริน
    แล้วแต่ใครยลยิน.................รับรู้
    ซึมซับสู่ใจจินต์....................ย่อมสุข
    หลงผิดคิดอุดอู้....................ทุกข์ซ้ำวนเวียน

    กงเกวียนหมุนเปรียบได้.......เวรกรรม
    สุขทุกข์ย่อมหนุนนำ.............บ่เว้น
    ความดีมุ่งกระทำ..................นำสุข มาเฮย
    ทำชั่วทุกข์นำเน้น................ผ่าวร้อนกายใจ

21fwz913.jpg19ygc269.jpg28ayy096.jpg				
4 ตุลาคม 2549 17:03 น.

ใดใดในโลกล้วน.....อนิจจัง

MomMamSan

sapanhin.jpg
ใดใดในโลกล้วน...............อนิจจัง
ไม้ใหญ่ไม่ยืนยัง................อยู่ยั้ง
หญ้าแพรกใช่จีรัง..............เฉกเช่น กันนา
ยามจบเวลาทั้ง-.................หมดสิ้นดินฝัง

ภวังค์คือทุกข์แท้...............สิ่งฝัน
หลงไล่สิ่งใดกัน.................อยากรู้
มัวยึดติดในขันธ์.................ทั้งหมด
สรรพสิ่งมิหยัดสู้.................อยู่รั้งเวลา

120-2.jpg				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟMomMamSan
Lovings  MomMamSan เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟMomMamSan
Lovings  MomMamSan เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟMomMamSan
Lovings  MomMamSan เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงMomMamSan