29 พฤศจิกายน 2549 13:33 น.

หนึ่งรักล้น...แด่...หนึ่งใจ

MomMamSan

26jor909.jpg26auj157.jpg25gpi187.jpg

     ..... ในหนึ่งปีหนึ่งวันและหนึ่งหน
     ..... มีหนึ่งคนหนึ่งใจในหนึ่งรัก
     ..... แต่หนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่รู้จัก
     ..... คือหนึ่งรักหนึ่งใจในหนึ่งคน     ..... แล้วหนึ่งคนหนึ่งใจในหนึ่งร่าง
     ..... รู้หนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างหนึ่งเหตุผล
     ..... ว่าหนึ่งใจหนึ่งนี้หนึ่งตัวตน
     ..... มอบหนึ่งเดียวหนึ่งรักล้นแด่หนึ่งใจ


21emd949.jpg26bpq738.jpg21zbh934.jpg21gxw518.jpg				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟMomMamSan
Lovings  MomMamSan เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟMomMamSan
Lovings  MomMamSan เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟMomMamSan
Lovings  MomMamSan เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงMomMamSan