28 กรกฎาคม 2549 17:08 น.

. . . กรรมใดใครก่อ . . .

MomMamSan

03zuq212.jpg

        ความดียังอยู่ยั้ง . . . . . . มิคลาย
        ความชั่วแหลกสลาย . . .ยากเยื้อ
        ทำดีส่งสุขกาย . . . . . . . .ใจแน่
        ทำชั่วนำทุกข์เอื้อ . . . . . ก่อย้ำในใจ


13tzx416.jpg
        กรรมใดนำส่งไว้ . . . . . ตามกรรม
        ดีแน่ควรกระทำ . . . . . .สุขแท้
        เลวทรามหยาบระยำ . . .สุดชั่ว
        นำส่งระกำแม้ . . . . . . . ดับสิ้นชีวา


07mbk580.jpg
        อาญาบัญญัติแล้ว . . . . . กรรมใด
        กำเนิดตรงภายใน . . . . .ก่อนได้
        ดีเลวก่อกลางใจ . . . . . . กำหนด
        นรกสวรรค์ไซร้ . . . . . . . รับรู้ในกมล


26rqj779.jpg
        รวยจนหาใช่ชี้ . . . . . . . เลวดี
        กรรมสิคือดัชนี . . . . . . .บ่งย้ำ
        กรรมดีย่อมได้ดี . . . . . . มีสุข
        กรรมชั่วรับผลซ้ำ . . . . . ทุกข์ท้นวิญญาณ 


06hcf514.jpg				
28 กรกฎาคม 2549 13:11 น.

. . . ปลายทางยังห่างไกล . . .

MomMamSan

06qyl581.jpg

        . . . . . ปลายทางยังห่างนัก
        . . . . . แค่เริ่มหนักจักท้อถอย
        . . . . . เขาสูงภูผาดอย
        . . . . . มิดั้นด้นมิพ้นทาง


22iwh152.jpg
        . . . . . เรียนรู้ความลำบาก
        . . . . . ด้วยพากเพียรจากเบาบาง
        . . . . . ภายหน้าเจอขวากขวาง
        . . . . . ย่อมก้าวผ่านได้ง่ายดาย


21ojk857.jpg
        . . . . . ทุกข์สุขมีเผชิญ
        . . . . . มิยากเกินจะฝ่ากราย
        . . . . . หมั่นมุ่งด้วยใจหมาย
        . . . . . ตั้งใจกายให้มั่นคง


15iih703.jpg
        . . . . . ให้รู้ถึงความทุกข์
        . . . . . และความสุขมิยืนยง
        . . . . . หากแต่ตั้งดำรง
        . . . . . ย่อมพ้นผ่านทุกการณ์กรรม . . . . . 


27cnd927.jpg21hod290.jpg				
25 กรกฎาคม 2549 15:38 น.

สิ้นฟ้าดินทลายก็. . .รักเธอ. . .

MomMamSan

15hex084.jpg
        ..... ห่วงหาอาทรอาวรณ์เจ้า
        ..... โศกเศร้าเรื่องใดไยหงอยเหงา
        ..... ทุกข์ร้อนผ่อนผัดจักบางเบา
        ..... บอกเล่าเรื่องราวนะคนดี


23nez124.jpg
        ..... เก็บกักกลัดกลุ้มใจรุ่มร้อน
        ..... เว้าวอนโปรดคลายเรื่องหน่ายหนี
        ..... ทุกข์ท้อแทนได้ย่อมยอมพลี
        ..... อย่ามีเรื่องร้ายกล้ำกรายกัน

22csc768.jpg
        ..... ยิ้มแย้ม . แก้ม . กริ่มอิ่มเอมนัก
        ..... ที่รักสดใสใจสุขสันต์
        ..... ท้อแท้ตรมตรอมก็เท่าทัน
        ..... ผูกพันโยงใยสองใจกาย


07zrz650.jpg
        ..... ยืนยันแน่นหนักในรักนี้
        ..... มิมีจืดจางหรือห่างหาย
        ..... แน่วแน่แต่เธอมิเว้นวาย
        ..... สิ้นฟ้าดินทลายก็. . .รักเธอ. . .


21lgd408.jpg17fnf747.jpg				
23 กรกฎาคม 2549 16:21 น.

. . . โกรธ คือ โง่. . .

MomMamSan

22nrj114.jpg
   . . . . . มีอะไรน่าโกรธอย่าโกรธเขา


   . . . . . ต้องโทษเราว่าใจไม่เข้มแข็ง


   . . . . . เรื่องน่าโกรธแม้ว่าจะมาแรง


   . . . . . ถ้าใจแข็งเหนือกว่าชนะมัน . . . . . 

17szg004.jpg				
21 กรกฎาคม 2549 15:14 น.

. . . คนเดิม . . หัวใจเดิม . . .

MomMamSan

21jln428.jpg
        . . . . .        . . . . .        . . . . . 

27afz014.jpg
        คนเดิมคนนี้

        . . . . . มิเคยมีหัวใจที่แปรเปลี่ยน
 
       ตราบกาลเวลายังคงหมุนเวียน . . .

        หัวใจก็ไม่เคยหยุดเพียรที่จะรัก . . . เธอ . . .

29xbl721.jpg
        . . . . .        . . . . .        . . . . . 

19ekz891.jpg

        คนเดิมคนนี้

        . . . . . ยังเป็นคนที่มั่นคงสม่ำเสมอ

        คือคนคนเดียวกับที่เธอพบเมื่อแรกเจอ . . .
 
       และขอยืนยันว่าไม่พร่ำเพ้อ . . .

19lgq967.jpg
        . . . . .        . . . . .        . . . . . 

29ruj082.jpg

        . . . ด้วยรักที่มอบเสนอ . . .

        ให้ไว้แต่เพียงเธอ ตราบชั่วฟ้าดินมลาย . . .


11ohd439.jpg
        . . . . .        . . . . .        . . . . . 

05dwc846.jpg				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟMomMamSan
Lovings  MomMamSan เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟMomMamSan
Lovings  MomMamSan เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟMomMamSan
Lovings  MomMamSan เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงMomMamSan