29 กุมภาพันธ์ 2555 13:53 น.

... " ทานตะวัน @ ไร่ปลูกรัก " ...

MomMamSan

270501_118054778287679_100002494735068_1				
28 กุมภาพันธ์ 2555 12:10 น.

... " ป ล ง " ...

MomMamSan

423582_239346312825191_100002494735068_4				
1 กุมภาพันธ์ 2555 14:37 น.

... " งาม ที่ ใจ " ...

MomMamSan

419976_220906478002508_100002494735068_4

            ต่ำเตี้ยเลี่ยดินอย่าง "ดอกหญ้า"
            กลับไม่ไร้ราคาดังตาเห็น
            ยังซ่อนซึ่ง "งดงาม" ตาม "อยู่-เป็น"
            แม้ซุกซ้อนในหลืบเร้นยังเห็น "งาม"

            "ดี-ชั่ว" ปั้นแต่งตามแรง "กรรม"
            คือ "ธรรม" อันเที่ยงแท้ทั้ง "โลกสาม"
            "เลวทราม" "ประเสริฐสุด" ล้วน "รูป-นาม"
            ระลึกรู้แล้วตรึกตามเริ่มที่ "ใจ"

            พุธที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๕ เพลา ๑๑.๑๑ น.
				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟMomMamSan
Lovings  MomMamSan เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟMomMamSan
Lovings  MomMamSan เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟMomMamSan
Lovings  MomMamSan เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงMomMamSan