13 มีนาคม 2555 14:18 น.

... " ดิรัจฉาน ฤๅ มนุษย์ ? " ...

MomMamSan

429847_248288435264312_100002494735068_5

                ดิรัจฉานสัตว์น้อยด้อยอากัป
                แม้อาภัพด้วย "กฎกรรม" นำสนอง
                เวียนมาเกิดในสภาพหลากมุมมอง
                แต่ยังควรไตร่ตรองในกิริยา

                มันสมองน้อยนิดยังคิดได้
                เทียบกับกายเหล่าสัตว์ "มนุษา"
                สมบูรณ์พร้อม ร่าง-จิต ดูงามตา
                อนิจจาพฤติกรรมน่าทำใจ 

                มันสมองยิ่งใหญ่หาใดเปรียบ
                หากทวนเทียบกิริยาน่าสงสัย
                "ประเสริฐ"แน่จริงแท้สักปานใด
                ตรึกนึกให้ลึกซึ้งซึ่งอาการ

                ดิรัจฉานสัตว์น้อยเหมือนด้อยค่า
                โปรดถี่ถ้วนพิจารณาดั่งว่าขาน
                จัก "ชั่วชาติ" "ตื้นเขิน" เกินประมาณ
                หรือ "ประเสริฐ" ควรกราบกราน กว่า "สัตว์คน"

                วันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๕๔ เพลา ๑๕.๒๒ น.
				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟMomMamSan
Lovings  MomMamSan เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟMomMamSan
Lovings  MomMamSan เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟMomMamSan
Lovings  MomMamSan เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงMomMamSan