17 มิถุนายน 2550 13:50 น.

+ + + จตุคำ นำใจ (ของแท้) + + +

MomMamSan

อุ. อุฏฐานสัมปทา = หาเลี้ยงชีพด้วยความขยันในการงาน
อา. อารักขสัมปทา = จัดการรักษาคุ้มครองทรัพย์ที่หาได้
ก. กัลยาณมิตตตา = คบเพื่อนเป็นคนดีไม่คบคนชั่ว 
ส. สมชีวิตา = ความเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หาได้ (เศรษฐกิจพอเพียง)

สาธุ				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟMomMamSan
Lovings  MomMamSan เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟMomMamSan
Lovings  MomMamSan เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟMomMamSan
Lovings  MomMamSan เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงMomMamSan