12 มกราคม 2559 19:59 น.

สวัสดีปี๒๕๕๙

s_flowe

ในวาระดิถี..ขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

ขอส่งใจส่งจิต..อธิฐาน

ให้สมบูรณ์พูลสุข..สุขสำราญ

ทั้งการงานก้าวหน้า..พาร่ำรวย

........................................

27 มีนาคม 2554 16:14 น.

"ฝากคิดถึง"

s_flowe

มองท้องฟ้ายามค่ำ ย้ำความคิด
เดือนสถิตย์กลางนภา มองหาขวัญ
โอ้ใจเอ๋ยยังคิดถึง ทุกคืนวัน
เจ้าจอมขวัญอยู่ไหนเล่า โปรดเข้าใจ

 
 ยามลมพลิ้วปลิวผ่าน หวั่นใจหวิว
ดั่งหอบหิ้วลมหนาวมา พาหวั่นไหว
ลมพัดผ่านให้สะท้าน ในหทัย
สื่อความหมายยังคิดถึง รำพึงพา


  อยากฝากลมห่มใจ นำไปบอก
ส่งไปมอบความคิดถึง ซึ่งห่วงหา
ยามดึกดื่นแม้นหลับไหล ใจสั่งมา
กระซิบว่าแอบคิดถึง ก็ซึ้งพอ...


				
20 มีนาคม 2554 19:45 น.

"ต้นมิตรภาพ"

s_flowe

  ณ.มุมเล็กเล็กที่กลางใจมีไม้หนึ่ง..
ไม้ที่ซึ่งเกิดงอกงามมีความหมาย..
จากเมล็ดเม็ดน้อยน้อยคอยห่วงใย..
ได้ผลิใบแตกเป็นต้นน่ายลตา..


    หมั่นเติมเต็มกำลังใจใฝ่ลดน้ำ..
คอยติดตามถามข่าวคราวเงียบหาย..
นั่นคือ"ต้นมิตรภาพ"ของจิตใจ.. 
ซึ่งเติบใหญ่แผ่กิ่งก้านสานไมตรี..


    หมั่นดูแลเอาใจใส่ด้วยใจภักดิ์..
หมั่นแต่งตัดกิ่งก้านใบมิหน่ายหนี..
เพิ่มสายใยใส่ปุ๋ยให้ใจเปรมปรี..
งอกงามดีไม้มิตรภาพมิขาดตอน..


    โอ้ไม้เอ๋ยไม้มิตรภาพจากดวงจิต..
คือชีวิตมีชีวาน่าถนอม..
จะหมั่นเพียรรักษาไว้ไม่ตัดรอน..
จะถนอมไม้ต้นนี้ให้จีรัง..

				
20 มีนาคม 2554 18:05 น.

ความไม่แน่นอน

s_flowe

อนิจังนั้นมีโลกนี้แน่,,,,
ความผันแปรเปลี่ยนไปมีให้เห็น,,
ความแน่นอนหามิได้เช้าจรดเย็น,,
สรรพสิ่งล้วนให้เห็นความเปลี่ยนแปลง,,				
22 สิงหาคม 2551 01:51 น.

ในภวังค์แห่งรัก

s_flowe

ภูมรินทร์บินตรอม,,เกสรดอก ¤¤¤¤ 
มๅเย้ๅหยอกคลุกเคลียเคล้ๅ,,เจ้ๅเกสร ¤¤¤¤ 
มๅบินร่ๅยแจกจ่ๅยรัก,,มิขๅดตอน ¤¤¤¤ 
จวบเกสรหลงน้ำคำ,,ภูมรินทร์ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ให้เพลิดเพลินเผลอพลั้ง,,ภวังค์รัก ¤¤¤¤ 
หลงประจักษ์วๅบหวๅมใจ,,ไม่ถวิล ¤¤¤¤ 
แต่หๅรู้ไม่ซึ่งแล้ว,,แต่ควๅมจริง ¤¤¤¤ 
ภูมรินทร์นั้นนั่น,,เปรียบดังชๅย 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ประดุจหญิงสๅวแรกเริ่ม,,ประเดิมรัก ¤¤¤¤ 
ไม่ประจักษ์ลมลิ้นบุรุษ,,สุดมๅกหลๅย ¤¤¤¤
 ทั้งเกลี้ยกล่อมด้วยน้ำคำ,,สุดบรรยๅย ¤¤¤¤ 
ต้องมๅพ่ๅยแพ้เสียใจ,,ในน้ำคำ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ภูมรินทร์บินเชยชม,,ยลเกสร ¤¤¤¤ 
แล้วจๅกจรลๅเปลี่ยนใจ,,ใช่น่ๅขำ ¤¤¤¤ 
เมื่อดอกร่วงเกสรโรย,,ทำงึนงำ ¤¤¤¤ 
ส่วนเกสรนั้นได้แต่เฝ้ๅ,,รอเจ้ๅคืน 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ^^ 				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟs_flowe
Lovings  s_flowe เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟs_flowe
Lovings  s_flowe เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟs_flowe
Lovings  s_flowe เลิฟ 0 คน
  s_flowe
ไม่มีข้อความส่งถึงs_flowe