30 พฤษภาคม 2547 10:08 น.

Last Puzzle

sarun

My life like a piece of log
Like a deaf child that wont talk
Until I get what I always hope to be
The last pice of puzzle which is she.				
7 มิถุนายน 2545 00:27 น.

Vow is a Word

sarun

Vow is a one word,
A promises that many keeps,
Even if they didnt swore,
And the other will be please...

Although, many said,
A vow is just a word,
a word that some persuaded,
And many will think,
Thats it a fake
and those who said,
will only care for their sake...				
8 เมษายน 2545 19:26 น.

เธอคือดาว/She is the Star

sarun

What a one beautiful star in the sky
What may I find is rare so far
I though she is the star
That I wanted her to be my side.

Everyday and night I waited
For she to like me, in no word-
Say, shes like the star that I
Had always wanted.

เธอคือดาวที่อยู่บนฟ้า
เธอคือดาวที่ฉันฝันหา
เธอคือดาวที่ฉันไขว่คว้่า
ทำอย่างไรหนาถึงได้ดาวมาครอบครอง

อยากจะขอเธอมาอยู่ใกล้
อยากจะขอใจไว้ใกล้เธอ
ในใจฉันมีเเต่เธอ
เหมือนดาวดวงนั้นที่ฉันต้องการ				
1 เมษายน 2545 06:43 น.

Journal of night

sarun

The day is done and darkness
Falls from the wing of night 
As a feather of hawk fall
Downward from its flight

Then the sea turned gray,
Land became dark, the moon
Appeared largely bright 
And will go away soon

A walk on a mile of warm
Sea scented beach and meet
The hot air rushed in
To us as indeed
 
The star and cloud
Drifting by, some may
Shine and visible bright
Of what one will say				
16 มีนาคม 2545 11:02 น.

ถนนที่เลือกเดิน

sarun

ฉันเลือกเดินบนถนนสายนี้ 
เป็นสายเดียวที่จะถึงจุดมุ่งหมาย
ไม่ว่าฟ้าจะไม่เป็นใจก็ตาม
ฉันจะเดินหน้าและไม่หันหลังกลับมา
ถึงฝนจะตกและลมพัดหนาว
ถึงต้นไม้จะกั้นทางไว้หมด
ฉันจะเดินไปจนกว่าฉันจะตาย
เพราะถนนสายนี้ฉันเป็นคนเลือกเดินเอง				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟsarun
Lovings  sarun เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟsarun
Lovings  sarun เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟsarun
Lovings  sarun เลิฟ 0 คน
  sarun
ไม่มีข้อความส่งถึงsarun