1 สิงหาคม 2545 12:41 น.

[==> ด้ายแดงคล้องรัก

Stupid cupid

ด้ายแดง ชักพาให้ได้พบ
มาบรรจบกับรักที่ยิ่งใหญ่
ด้ายแดงเกาะเกี่ยวเสี้ยวดวงใจ
ผูกรักไว้แค่เรา เคล้าคลอเคลีย

ด้ายแดง สื่อรัก สื่อสวรรค์
สื่ออารมณ์ ความสัมพันธ์อันแน่นเหนียว
ด้ายแดงมัดรักไว้ให้เป็นเกลียว
กุมหัวใจเป็นรักเดียว จากสองดวง

ด้ายแดงเกาะเกี่ยวก้อยร้อยเธอฉัน
ผูกสัมพันธ์ของสองใจให้ใกล้ชิด
ด้ายแดงชักนำใจให้แน่นสนิท
เพราะพรหมลิขิตที่พิชิตใจสองเรา				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟStupid cupid
Lovings  Stupid cupid เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟStupid cupid
Lovings  Stupid cupid เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟStupid cupid
Lovings  Stupid cupid เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงStupid cupid