12 มกราคม 2546 16:43 น.

=+=+ ไปไหน ไปด้วย +=+=

Stupid cupid

    
                -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

                   เ ธ อ ไ ป ไ ห น  ฉั น ไ ป กั น
                อ ย า ก อ ยู่ ใ ก้ ล เ ธ อ ทั้ งวั น อ ย่ า ง นี้
          เ ธ อ จ ะ ไ ป ไ ห น เ มื่ อ ไ ห ร่ ไ ป ไ ด้ เ ล ย น่ ะ ค น ดี
            แ ต่ อ ย่ า ลื ม หิ้ ว เ ร า ติ ด มื อ ไ ป ทุ ก ที่ ที่ เ ธ อ ไ ป 

                *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
 
               แ บ บ ว่า เ ป็ น โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ อ่ะค่ะ 
                     แ ฮะๆๆๆ หั ก มุ ม				
11 มกราคม 2546 16:05 น.

*+*+* เป็นแค่อากาศ *+*+*

Stupid cupid


*...................ฉันเป็นแค่ลมที่พัดปลิว..............................................................*
*.............................ลื่นฉลิว ล่องลอยไปให้คลายเหงา......................................*
*.......................................คอยพัดพาทุกข์ร้อน คอยผ่นเบา.............................*
*................................................ปลอบทุกข์เศร้ายามเธอไม่มีใคร...................*


*...................เศร้าใจจริง เป็นแค่เพื่อนปลอบ...............................................*
*..............................แต่เธอไม่เคยคิดจะมอบความรักกลับให้.........................*
*........................................แค่เธออยากจะกลับมา เวลาที่เธอไม่มีใคร............*
*...................................................แล้วก็จากไป เมื่อหายเหงาใจในทันที........*


*...................เหมือนอากาศที่ล่องลอยไปไม่มีจุดหมาย....................................*
*..............................คอยพัดพาความร้อนใจให้สบายกับเธอคนนี้...................*
*.......................................เธอไม่เคยรู้ ไม่เคยมองเห็นเลยเหรอคนดี...........*
*................................................สิ่งที่ทำไปทั้งหมดนี้ เธอกลับหมางเมิน...........*
 
				
9 มกราคม 2546 11:06 น.

-+-+- กลัวใจเธอ -+-+-

Stupid cupid


เ ธ อ กำ ลั ง ทำ อ ะ ไ ร อ ยู่ ที่ ต ร ง นั้ น
เ ธ อ จ ะ คิ ด ถึ ง ฉั น บ้ า ง ไ ห ม
ส่ ว น ฉั น คิ ด ถึ ง เ ธ อ แ ท บ ข า ด ใจ
เ ธ อ คิ ด ถึ ง ฉั น บ้ า ง ไ ด้ ไ ห ม  ช่ ว ย บ อ ก ที


*...........เธอมีใครคอยเคียงข้างบ้างไหม...........................................................*
*....................ฉันหวั่นไหวกับความห่างไกลของเราอย่างนี้................................*
*...........................ฉันไว้ใจเธอแต่ก้อยังกังวลไม่หายเลยคนดี..........................*
*...................................เพราะรักเธอจนล้นปรี่ เลยกลัวเธอลาทุกทีคงปวดใจ....*


              *-*-*  เธออาจจะต้องเจอกับใครอีกมาก *-*-*
              
              *-*-*  เธออาจจะไปหลงรักใครที่ไหน   *-*-*
             
          *-*-* กลัวจิงๆว่าความใกล้ชิดจะพิชิตรักแท้ที่ห่างไกล *-*-*
   
                 *-*-* หากวันนั้นมาถึงเมื่อไหร่ *-*-*

           *-*-* ฉันคงไม่อยากใหรักกับใครไปตลอดกาล *-*-* 
 				
9 มกราคม 2546 10:07 น.

*-*-*- เพราะรัก -*-*-*

Stupid cupid


เป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาที่รักเธอ

เป็นผู้หญิงที่เซอๆ หัวใจบอบบาง

เป็นผู้หญิงที่ดูแล้วก้อไม่ค่อยอ่อนหวาน

แต่ผู้หญิงคนนี้ก็รักเธอตลอดกาล ตลอดไป

       *-*-*-*-*-*-*-*-*--*-

อาจจะโทรหาเธอบ่อยเพื่อคอยถาม

อยากรู้ว่าเธอทำอะไรบ้างและไปไหน

อย่ารำคาญกันเลยน่ะคนไกล

ที่ทำไปเพื่อให้สบายใจว่าเธอเหมือนเดิม

       *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

อาจจะเอาแต่ใจไปบ้างในบางครั้ง

อาจจะทำให้เธอผิดหวังในครั้งไหนๆ

อาจจะทำให้เธอต้องวุ่นวายทุกทีไป

แต่ทุกครั้งที่ทำไปเพราะรักเธอ

       *-*-*-*-*-*-*-*-*-				
8 มกราคม 2546 10:16 น.

::::+ ฝากรัก +::::

Stupid cupid


ฝากรัก ฝากใจไว้หน่อยล่ะกัน
ฝากหัวใจดวงนั้นให้เธอดูแล
ฝากไปแล้วก็โปรดอย่ารังแก
โปรดถนุถนอมดูแลหัวใจอันบอบบาง

ฝากไปแล้วจะไม่ขอคืนกลับ
ให้เธอรับไว้แล้วจะเก็บตรงไหนก็ช่าง
ขอแค่รับรู้ความรัก ความห่วงใยที่มีต่อกัน
ขอแค่นั้น ถ้าเธอไม่ใยดีกับมัน ฉันไม่โกรธเธอ

^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ ^*^ 				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟStupid cupid
Lovings  Stupid cupid เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟStupid cupid
Lovings  Stupid cupid เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟStupid cupid
Lovings  Stupid cupid เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงStupid cupid