29 กุมภาพันธ์ 2547 05:37 น.

- + -ยังจำฉันได้ไหม- + -

Stupid cupid- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + 

ยังจำฉันได้ไหมคนดี
คนๆนี้ยังคงรู้สึกห่วงหา
แม้ไม่ได้เยื้องกรายผ่านมา
ก็ยังคงคิดถึงทุกครายามเหงาใจ


เพราะภาระการเรียนที่หนักหน่วง
ไม่อาจปลีกเวลาล่วงผ่านมาอ่านได้
อาจจะลืมเลือน ก็แค่อยากมาทักทาย
ไม่ได้อยากจะห่างหาย ก็อยากเข้ามาออนไลน์ทุกๆวัน

- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟStupid cupid
Lovings  Stupid cupid เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟStupid cupid
Lovings  Stupid cupid เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟStupid cupid
Lovings  Stupid cupid เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงStupid cupid